HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Huỳnh Văn Hiền
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 23-04-1980
Quê quán Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành ,TG
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành ,TG
Email
Chức vụ chính Trưởng xưởng CNSH
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Cử nhân CNSH
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Tiếng Anh - B
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ