HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Huỳnh Thị Phương Dung
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 14-05-1980
Quê quán Lương Phú C – Lương Hòa Lạc – Chợ Gạo
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Lương Phú C – Lương Hòa Lạc – Chợ Gạo
Email
Chức vụ chính Kế toán
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Cao đẳng kế toán
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Tiếng Anh - B
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ