HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Lương Thị Thảo Sương
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 13-07-1982
Quê quán xã Vĩnh Trị, H.Vĩnh Hưng, Long An
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc số 82 KP5, P.10, Tp Mỹ Tho, TG
Email
Chức vụ chính Kế toán trưởng
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Cử nhân tài chính - tín dụng
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Tiếng Anh - B
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ