HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Trần Thị Thưa
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 08-10-1979
Quê quán xã Đồng Thạnh, H.Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc 555, Ấp Bắc, P.5, Tp.Mỹ Tho, TG
Email
Chức vụ chính Phó Giám đốc Trung tâm
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ CNSH
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Tiếng Anh - B1
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ