HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Vũ Phương Thảo
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
Năm sinh 30/03/1991
Quê quán Nam Định
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc 1/5A, Đường Thái Sanh Hạnh, Phường 8, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.
Email vuphuongthao@tiengiang.gov.vn
Chức vụ chính Kỹ sư
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Cử nhân
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ