HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Hồng Thủy
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 01-07-1965
Quê quán TT Vĩnh Bình - Gò Công Tây - Tiền Giang
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Phường 6 - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Email
Chức vụ chính Phó Giám đốc Sở
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Tiến sĩ
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ