HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Trần Thị Kim Cương
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 11-07-1991
Quê quán Xã Thạnh Lộc, Cai Lậy, Tiền Giang
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Xã Thạnh Lộc, Cai Lậy, Tiền Giang
Email
Chức vụ chính Kế toán
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Cử nhân cao đẳng Tài chính - Ngân hàng
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ B-Anh
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ