HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Tri Thức
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
Năm sinh 1989
Quê quán Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Email
Chức vụ chính Kỹ sư
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Kỹ sư CNTT
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ B-Anh
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ