HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Minh Nhựt Quang
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 01-01-1985
Quê quán Xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc Xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Email
Chức vụ chính Chuyên viên
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn ThS. Nuôi trồng Thủy sản
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ B1-Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ