HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Đoàn Bảo Sơn
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 30-06-1977
Quê quán Xã Nhị Bình, Châu Thành, Tiền Giang
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 01 Ngô Quyền, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Email doanbaoson@tiengiang.gov.vn
Chức vụ chính Chuyên viên
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn ThS. Kỹ thuật Điện tử
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước QLNN Ngạch Chuyên viên
Ngoại ngữ Tiếng Anh - TOEIC 485
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ