HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Phạm Thị Huỳnh Như
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
Năm sinh 05/07/1993
Quê quán An Thạnh Thủy-Chợ Gạo TG
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc An Thạnh Thủy-Chợ Gạo TG
Email
Chức vụ chính Kỹ sư
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn KS
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ