HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Quốc Trung
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
Năm sinh 05/05/1990
Quê quán Trung A-Nhị Bình-CT-TG
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc Trung A-Nhị Bình-CT-TG
Email
Chức vụ chính Kỹ sư
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn KS
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ