HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Lê Thị Thanh Khương
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
Năm sinh 14-10-1984
Quê quán Ấp Phú Hòa, xã Phú Phong, H. Châu Thành, Tiền Giang.
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Ấp Phú Hòa, xã Phú Phong, H. Châu Thành, Tiền Giang.
Email
Chức vụ chính Văn thư
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Chế biến Thủy sản
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ B - Tiếng Anh
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ