HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Bùi Nhân Tôn
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Năm sinh 28-01-1989
Quê quán xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 93 ấp Tân Quới, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
Email buinhanton@gmail.com
Chức vụ chính Kỹ sư
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Kỹ thuật điện
Trình độ chinh trị Sơ cấp
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Trình độ C
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ