STT Họ tên Chức vụ
Văn Phòng Sở
1
Dương Văn Bon Giám đốc Sở
2
Trần Hữu Tước Phó Giám đốc Sở
3
Lưu Thị Phụng Phó Giám đốc Sở
4
Nguyễn Hồng Thủy Phó Giám đốc Sở
5
Lê Hồng Châu Chánh Văn phòng
6
Nguyễn Thị Diệu Dung Kế toán trưởng
7
Tạ Công Đức Chánh Thanh tra
8
Nguyễn Công Uẩn Trưởng phòng Quản lý Khoa học
9
Nguyễn Thị Hữu Hạnh Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
10
Nguyễn Trúc Phương Phó chánh Thanh tra
11
Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó Chánh văn phòng
12
Phan Hà Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học
13
Tô Hoàng Duy Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
14
Phan Văn Chiếm Phó Chánh văn phòng
15
Nguyễn Đoàn Thanh Tuyết Phó Chánh văn phòng
16
Hồ Thị Giàu Chuyên viên chính
17
Đồng Hữu Tế Thế Chuyên viên chính
18
Lê Minh Đúng Chuyên viên
19
Ngô Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên
20
Lê Thị Liên Phương Chuyên viên
21
Nguyễn Minh Thư Chuyên viên
22
Vũ Thị Vân Chuyên viên
23
Đoàn Bảo Sơn Chuyên viên
24
Nguyễn Minh Nhật Quang Chuyên viên
25
Nguyễn Thị Hồng Thúy Văn thư
26
Nguyễn Thị Châu Nghi Kế toán
27
Trần Thị Kim Cương Kế toán
28
Trần Quốc Tuấn Lái xe
29
Trần Quyết Tiến Lái xe
Chi Cục TC-ĐL-CL
1
Cao Thanh Hùng Chi cục Trưởng
2
Nguyễn Thành Long Phó Chi cục trưởng
3
Nguyễn Thị Ánh Thu Trưởng phòng HC-TH
4
Trần Thành Lợi Chuyên viên
5
Lê Minh Tài Chuyên viên
6
Huỳnh Thái Phụng Chuyên viên
7
Nguyễn Thị Trúc Linh Kế toán
8
Huỳnh Trung Nghĩa Trưởng Phòng Nghiệp vụ
9
Trần Nguyễn Ngọc Hạnh Phó Trưởng Phòng nghiệp vụ
Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
1
Nguyễn Tuấn Phong Giám đốc Trung tâm
2
Trần Thị Thưa Phó Giám đốc Trung tâm
3
Lương Thị Thảo Sương Kế toán trưởng
4
Nguyễn Bích Phượng Phó Trưởng phòng Tổng hợp
5
Nguyễn Thu Hoanh Thủ quỹ
6
Huỳnh Thị Phương Dung Kế toán
7
Nguyễn Thị Thanh Trúc Kỹ sư
8
Bùi Quốc Khánh Kỹ sư
9
Lại Minh Quang Kỹ sư
10
Trần Thị Anh Đào Kế toán
11
Ngô Quốc Trung Kỹ sư
12
Nguyễn Thành Tâm Kỹ thuật viên
13
Võ Văn Sang Kỹ sư
14
Võ Thị Ngọc Hà Kỹ sư
15
Nguyễn Ngọc Anh Kỹ sư
16
Lê Hữu Đạt Kỹ sư
17
Huỳnh Văn Hiền Trưởng xưởng CNSH
18
Đặng Thị Hồng Yến Trưởng xưởng Cơ khí Vật liệu mới
Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
1
Lê Quang Khôi Giám đốc Trung tâm
2
Nguyễn Phan Dũng Phó Giám đốc Trung tâm
3
Võ Trung Hiếu Phó Giám đốc Trung tâm
4
Trần Minh Tuấn Trưởng khối DV Tư vấn GAP
5
Nguyễn Thị Xuân Lan Trưởng khối Nghiên cứu và chuyển giao KH&CN phục vụ cồng đồng
6
Trịnh Thị Thắng Phó Trưởng khối kỹ thuật
7
Vương Thị Mỹ Thanh Cán bộ kỹ thuật
8
Hồ Ngọc Hân Cán bộ kỹ thuật
9
Nguyễn Hoàng Khuyên Cán bộ kỹ thuật
10
Nguyễn Văn Đạt Cán bộ kỹ thuật
11
Nguyễn Hồng Nhung Cán bộ kỹ thuật
12
Nguyễn Quốc Trung Cán bộ kỹ thuật
13
Phạm Thị Huỳnh Như Cán bộ kỹ thuật
14
Nguyễn Phước Ái Kỹ thuật viên
15
Nguyễn Thị Thanh Khương Văn thư
16
Nguyễn Tri Thức Kỹ sư
17
Vũ Phương Thảo Kỹ sư
Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1
Trần Minh Hùng Phó Giám đốc Trung tâm
2
Nguyễn Văn Phúc Phó Giám đốc Trung tâm
3
Phan Thị Xuân Nhân viên
4
Lê Hồng Đại Chuyên viên
5
Trương Thị Ngọc Diễm Nhân viên
6
Nguyễn Hữu Thành Nhân viên kỹ thuật
7
Bùi Nhân Tôn Kỹ sư
8
Nguyễn Mai Toàn Đạt Lái xe