STT Họ tên Chức vụ
Văn Phòng Sở
1
Dương Văn Bon Giám đốc Sở
2
Trần Hữu Tước Phó Giám đốc Sở
3
Lưu Thị Phụng Phó Giám đốc Sở
4
Nguyễn Hồng Thủy Phó Giám đốc Sở
5
Nguyễn Đoàn Thanh Tuyết Chánh Văn phòng
6
Tạ Công Đức Chánh Thanh tra
7
Nguyễn Công Uẩn Trưởng phòng Quản lý Khoa học
8
Nguyễn Thị Hữu Hạnh Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
9
Lê Hồng Châu Q.Trưởng phòng KH-TC
10
Nguyễn Trúc Phương Phó chánh Thanh tra
11
Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó Chánh văn phòng
12
Phan Hà Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học
13
Tô Hoàng Duy Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
14
Phan Văn Chiếm Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
15
Hồ Thị Giàu Chuyên viên chính
16
Đồng Hữu Tế Thế Chuyên viên chính
17
Lê Minh Đúng Chuyên viên
18
Ngô Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên
19
Nguyễn Minh Thư Chuyên viên
20
Vũ Thị Vân Chuyên viên
21
Đoàn Bảo Sơn Chuyên viên
22
Nguyễn Minh Nhật Quang Chuyên viên
23
Nguyễn Thị Hồng Thúy Văn thư
24
Nguyễn Thị Châu Nghi Kế toán
25
Nguyễn Thị Diệu Dung Kế toán
26
Trần Quốc Tuấn Lái xe
27
Trần Quyết Tiến Lái xe
Chi Cục TC-ĐL-CL
1
Cao Thanh Hùng Chi cục Trưởng
2
Nguyễn Thị Ánh Thu Trưởng phòng HC-TH
3
Phan Huỳnh Cường Phó Trưởng phòng QL ĐL
4
Lê Thị Liên Phương Phó Trưởng phòng HC - TH
5
Huỳnh Trung Nghĩa Chuyên viên
6
Trần Nguyễn Ngọc Hạnh Chuyên viên
7
Trần Thành Lợi Chuyên viên
8
Huỳnh Thái Phụng Cán bộ kỹ thuật
9
Nguyễn Thị Trúc Linh Kế toán
10
Lê Minh Tài Kỹ sư
11
Trương Thị Ngọc Diễm Văn thư
Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
1
Nguyễn Tuấn Phong Giám đốc Trung tâm
2
Võ Văn Hiếu Phó Giám đốc Trung tâm
3
Nguyễn Thu Hoanh Thủ quỹ
4
Nguyễn Thị Bích Phượng Kế toán
5
Lê Văn Đức Kỹ thuật viên
Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
1
Lê Quang Khôi Giám đốc Trung tâm
2
Vương Thị Mỹ Thanh Phó Giám đốc Trung tâm
3
Trần Minh Tuấn Trưởng khối DV Tư vấn GAP
4
Nguyễn Thị Xuân Lan Trưởng khối Nghiên cứu và chuyển giao KH&CN phục vụ cồng đồng
5
Võ Trung Hiếu Trưởng khối Kỹ thuật
6
Trịnh Thị Thắng Phó Trưởng khối kỹ thuật
7
Hồ Ngọc Hân Cán bộ kỹ thuật
8
Nguyễn Hoàng Khuyên Cán bộ kỹ thuật
9
Nguyễn Văn Đạt Cán bộ kỹ thuật
10
Nguyễn Hồng Nhung Cán bộ kỹ thuật
11
Nguyễn Quốc Trung Cán bộ kỹ thuật
12
Phạm Thị Huỳnh Như Cán bộ kỹ thuật
13
Nguyễn Phước Ái Kỹ thuật viên
14
Nguyễn Thị Thanh Khương Văn thư
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
1
Nguyễn Phan Dũng Phó Giám đốc Trung tâm
2
Lê Mai Như Ngọc Kỹ sư
3
Nguyễn Tri Thức Kỹ sư
4
Trần Thị Kim Cương Kế toán
Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1
Nguyễn Thành Long Giám đốc Trung tâm
2
Trần Minh Hùng Phó Giám đốc Trung tâm
3
Nguyễn Văn Phúc Phó Giám đốc Trung tâm
4
Phan Thị Xuân Nhân viên
5
Lê Hồng Đại Chuyên viên
6
Bùi Nhân Tôn Kỹ sư
7
Nguyễn Mai Toàn Đạt Lái xe