Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN

Công khai ngân sách nhà nước năm 2021 Công khai ngân sách nhà nước năm 2021
1. Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Khối Văn phòng Sở Khoa...
Công khai tài sản công năm 2021 Công khai tài sản công năm 2021
- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 ( Xem tại đây )
Công khai tài sản công năm 2020 Công khai tài sản công năm 2020
- Công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2020 ( Xem tại đây ) - Công khai tình hình...
Công khai Danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020 Công khai Danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020
1. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở triển khai 2020 - 2021 - Quyết định về việc phê duyệt danh...
Công khai Ngân sách nhà nước năm 2020 Công khai Ngân sách nhà nước năm 2020
1. Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 ( Xem tại đây ) Kèm theo...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!