Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN

Công khai tài sản công năm 2020

- Công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2020 (Xem tại đây)

- Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ôtô và tài sản cố định khác năm 2020 (Xem tại đây)

- Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2020 (Xem tại đây)


Tin liên quan
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020    02/03/2021
Công khai ngân sách nhà nước năm 2021    27/01/2021
Công khai tài sản công năm 2021    08/01/2021
Công khai tài sản công năm 2020    23/11/2020
Công khai Ngân sách nhà nước năm 2020    28/07/2020
Công khai Danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020    10/07/2020
Công khai điều chỉnh dự toán NS năm 2019 các đơn vị sử dụng NS trực thuộc Sở KH&CN    06/07/2020
Công khai Ngân sách nhà nước năm 2019    06/07/2020
Công khai dự toán NS năm 2019 khối Văn phòng Sở KH&CN    06/07/2020
Công khai dự toán NS năm 2019 khối Văn phòng Sở KH&CN    06/07/2020

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!