Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN

Công khai Danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020

1. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở triển khai 2020 - 2021

- Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2020 - 2021 (Xem tại đây)

- Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2020 - 2021 (Xem tại đây)

- Thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2020 - 2021 (Xem tại đây)

2. Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh triển khai 2020 - 2021

- Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai năm 2020 - 2021 (Xem tại đây)

- Thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai năm 2020 - 2021 (Xem tại đây)


Tin liên quan
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020    02/03/2021
Công khai ngân sách nhà nước năm 2021    27/01/2021
Công khai tài sản công năm 2021    08/01/2021
Công khai tài sản công năm 2020    23/11/2020
Công khai Ngân sách nhà nước năm 2020    28/07/2020
Công khai Danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020    10/07/2020
Công khai điều chỉnh dự toán NS năm 2019 các đơn vị sử dụng NS trực thuộc Sở KH&CN    06/07/2020
Công khai Ngân sách nhà nước năm 2019    06/07/2020
Công khai dự toán NS năm 2019 khối Văn phòng Sở KH&CN    06/07/2020
Công khai dự toán NS năm 2019 khối Văn phòng Sở KH&CN    06/07/2020

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!