Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Chi tiết tin

Công khai ngân sách nhà nước năm 2020
28/10/2020 - Lượt xem: 105

1. Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (Xem tại đây)

Kèm theo Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 (Xem tại đây)

2. Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của các đơn vị sử dụng NSNN trực thuộc Sở KH&CN (Xem tại đây)

Kèm theo Dự toán thu chi NSNN được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020 (Xem tại đây)

3. Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của Khối VP Sở KH&CN (Xem tại đây)

Kèm theo Dự toán thu chi NSNN năm 2020 (Xem tại đây)

4. Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (Xem tại đây)

5. Quyết định về việc giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (Xem tại đây)

6. Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán năm 2020 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (Xem tại đây)

7. Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán năm 2020 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (Xem tại đây)

8. Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 (Xem tại đây)

9. Quyết định v/v điều chuyển dự toán kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2020 (Xem tại đây)

10. Quyết định v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2020 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở KH&CN (Xem tại đây)

11. Quyết định v/v công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2020 của Khối VP Sở KH&CN (Xem tại đây)

12. Quyết định v/v điều chỉnh giảm dự toán kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2020 (Xem tại đây)

13. Quyết định v/v điều chỉnh toán kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2020 (Xem tại đây)

14. Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở khoa học và Công nghệ (Xem tại đây)

15.  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Khối Văn phòng Sở khoa học và Công nghệ (Xem tại đây)

16. Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (Xem tại đây)

16. Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước của Khối Văn phòng Sở - Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang (Xem tại đây)

Tin liên quan

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

Liên kết Liên kết