Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025
08/12/2020

Ngày 10/11/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 309/KH-UBND phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm triển khai các giải pháp, hoạt động đưa thương mại điện tử trở thành công cụ được ứng dụng rộng rãi trong cơ quan Nhà nước và phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong thương mại điện tử, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0); từ đó, nâng cao năng lực quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch này; xây dựng dự toán kinh phí hàng năm, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đợt tuyên truyền, các lớp tập huấn kiến thức về thương mại điện tử; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với các thương nhân, tổ chức sở hữu website thương mại điện tử bán hàng hoặc website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Công Thương trong việc hỗ trợ các sở, ngành, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử; đào tạo các kỹ năng, tư vấn cho doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin về thương mại điện tử; gắn kết sự phát triển thương mại điện tử với chính phủ điện tử. Thực hiện tốt việc quản lý phát triển hạ tầng mạng phục vụ phát triển thương mại điện tử; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp an toàn thông tin trong giao dịch thương mại điện tử; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn xây dựng các chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử, nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và cộng đồng. Sở Tài chính tham mưu, bố trí cân đối nguồn vốn hàng năm cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại điện tử: Kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả mạo nhãn hiệu, giả mạo xuất xứ, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa vi phạm về an toàn thực phẩm... trên các website, ứng dụng thương mại điện tử, thiết lập website thương mại điện tử không thực hiện thông báo đến cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc lợi dụng thương mại điện tử để lừa dối khách hàng; thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Tiền Giang chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh hỗ trợ, áp dụng thanh toán trực tuyến, thanh toán qua thẻ cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá và xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản trên địa bàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với đơn vị có liên quan xây dựng các dự án, đề án có gắn với việc ứng dụng thương mại điện tử trong quản lý, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công an tỉnh kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn, an ninh trong thương mại điện tử. Cục thuế tỉnh hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, giúp bảo mật thông tin trên mạng được an toàn, bí mật và thuận lợi cho khách hàng. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ điện tử của ngành trên cổng thông tin điện tử của ngành, cổng dịch vụ công quốc gia về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, tra cứu thông tin nhằm thúc đẩy thương mại điện tử phát triển. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này, phối hợp với Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để tiết kiệm thời gian chi phí giao dịch, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang

Tin liên quan
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025    08/12/2020
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    23/11/2020
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam    23/11/2020
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    23/11/2020
Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn (2015 - 2020)    11/08/2020
Xây dựng mô hình du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang    11/05/2020
Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ hòa tan và hấp thụ curcumin    11/05/2020
Xây dựng tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P cho 100ha thanh long có thị trường tiêu thụ ổn định, giá cao hơn thị trường tại thời điểm 10%    11/05/2020
Mô hình kiểm tra độ mặn tự động tại các trạm lấy nước cho vùng ngọt hóa Gò Công dựa trên nền tảng vạn vật kế nối và điện toán đám mây    11/05/2020
Tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2020    08/05/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

Liên kết Liên kết