Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018
01/11/2018

Thực hiện Công văn số 283/LĐLĐ ngày 11/10/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018.

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc trong khối báo cáo tham mưu cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tạo điều kiện triển khai và tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tố cáo năm 2018 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động để hiểu biết về Luật Tố cáo năm 2018; các CĐCS chủ động lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018  phù hợp với đối tượng, đặc điểm và tình hình nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

 

Bảo Sơn (Phòng QLCN&ChN)

Tin liên quan
Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020    19/10/2020
Tình hình an ninh trật tự, một số thủ đoạn tội phạm tháng 8/2020; hướng dẫn nội dung phòng, chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội tháng 9/2020    01/09/2020
Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    19/09/2019
Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến    02/05/2019
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2019    20/03/2019
Nâng cao chất lượng tiếp công dân    21/01/2019
Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ    04/01/2019
Quy định mới về xét tuyển viên chức    05/12/2018
Tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018    01/11/2018
Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018    25/09/2018

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

Liên kết Liên kết