Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạm ngưng trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Để phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ tạm ngưng việc trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính đề nghị gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc gửi trực tuyến đối với những thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4.

Các công chức, viên chức của Trung tâm vẫn thực hiện việc tiếp nhận trực tuyến thủ tục hành chính trong thời gian Trung tâm tạm ngưng việc trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trường hợp thực sự cần thiết, tổ chức, cá nhân liên hệ số điện thoại 0273.3976398 để được hướng dẫn.

Tổ chức, cá nhân khi gửi hồ sơ qua bưu điện, ghi địa chỉ của Trung tâm và số quầy của cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính để nhân viên bưu điện chuyển hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện.

Địa chỉ Trung tâm Phục vụ hành chính công: Số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Danh sách các đơn vị có thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm:

STT

Đơn vị

Số quầy

1

Công an tỉnh

1

2

Bảo hiểm xã hội tỉnh

2

3

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

3

4

Sở Xây dựng

4

5

Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai

5

6

Sở Giao thông vận tải

6

7

Bưu điện tỉnh

7

8

Sở Thông tin và Truyền thông

8

9

Sở Y tế

9

10

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

11

Sở Nội vụ

11

12

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12

13

Sở Công Thương

13

14

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14

15

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

15

16

Sở Tư pháp

16

17

Trung tâm Trợ giúp pháp lý (thuộc Sở Tư pháp)

 
 
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang
Tin liên quan
Thông báo đánh giá, xếp loại chất lượng công chức Khối VP Sở năm 2020    13/01/2021
Lịch tiếp công dân năm 2021    05/01/2021
Thông báo về việc di dời trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    02/11/2020
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ    22/09/2020
V/v Hủy gói thầu "Hạ thế bình: trụ điện, bình, dây"    07/07/2020
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020    25/06/2020
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 (Vòng 1)    22/06/2020
Thông báo kết quả nhận đơn đăng ký mua tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ    12/06/2020
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang    15/05/2020
Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19    11/05/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

Liên kết Liên kết