Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Thông báo về áp dụng triển khai Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính
22/06/2020

Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 7638/TB-SHTT về việc triển khai áp dụng Thông tư 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

1/ Các thủ tục liên quan đến đăng ký sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 và các thủ tục trong quá trình xử lý các đơn sở hữu công nghiệp nhận trước đó có thông báo với nội dung nộp lệ phí do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 sẽ được giảm 50% các loại lệ phí sở hữu công nghiệp quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

2/ Đối với các trường hợp có thông báo với nội dung nộp lệ phí do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành trước ngày 26/5/2020 thì việc nộp lệ phí thực hiện theo mức ấn định tại các thông báo này.

3/ Các thủ tục liên quan đến đăng ký sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ (kể cả các Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ) tiếp nhận từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 28/5/2020 và các thủ tục trong quá trinh xử lý các đơn sở hữu công nghiệp nhận trước đó có thông báo với nội dung nộp lệ phí do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 29/5/2020 nhưng chưa được giảm 50% lệ phí theo quy định tại Thông tư sô 45/2020/TT-BTC do chưa kịp triển khai Thông tư số 45/2020/TT-BTC vì Thông tư có hiệu lực thi hành ngay kể từ ngày ký thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành hoàn trả lệ phí thu thừa tương ứng với 50% số lệ phí đã thu cho người nộp đơn theo hướng dẫn tại Mục 4 của Thông báo này nếu người nộp đon đã nộp. Trong trường hợp người nộp đơn chưa nộp thì khi nộp sẽ thực hiện theo mức giảm 50% như quy định tại Thông tư sổ 45/2020/TT-BTC.

4/ Thủ tục hoàn trả lệ phí

4.1/ Đối tượng được hoàn trả lệ phỉ

Các trường họp hợp được quy định tại Mục 3 của Thông báo này.

(ii) Hồ sơ đề nghị hoàn trả lệ phí nộp thừa

Công văn đề nghị hoàn trả lệ phí có thông tin về chủ đơn, sổ đơn, ngày nộp đơn, số biên lai nộp lệ phí và phương thức đề nghị hoàn trả (nhận trực tiếp tại Bộ phận tiêp nhận đơn hoặc nhận hoàn trả qua tài khoản tại ngân hàng). Trường hợp nhận hoàn trả qua tài khoản tại ngân hàng, nội dung công vãn ghi rõ thông tin về người nhận (họ và tên, CMND hoặc Căn cước công dân, địa chỉ...), thông tin về ngân hàng để nhận tiền (tên ngân hàng, tên chủ tài khoản và sổ tài khoản);

Bản gốc (Liên 2) của Biên lai thu phí, lệ phí do Cục Sở hữu trí tuệ phát hành có nội dưng thu lệ phí thừa;

Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản sao trong trường hợp gửi Hồ sơ qua đường bưu điện) đối với trường hợp người nộp đơn là cá nhân, và Giấy giới thiệu, Giấy ủy quyền đối với trường hợp cá nhân đại diện cho người nộp đơn là tổ chức.

4.2/ Địa điểm nhận Hồ sơ đề nghị hoàn trả lệ phí nộp thừa

Bộ phận tiếp nhận đơn tại nơi người nộp đơn đã nộp thừa lệ phí, cụ thể:

Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ: 384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;

Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 - 19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nằng: Tầng 3, số 135 Đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

4.3/ Thời hạn nhận Hồ sơ đề nghị hoàn trả lệ phí nộp thừa

Từ ngày ban hành Thông báo này đến hết ngày 31/8/2020 (trường hợp nộp Hồ sơ qua đường bưu điện, ngày nhận Hồ sơ được tính là ngày trên dấu bưu điện nơi gửi).

Kết thúc thời hạn trên, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ không tiếp nhận Hồ sơ đề nghị hoàn trả lệ phí nộp thừa, các khoản lệ phí thu thừa không có Hồ sơ đề nghị hoàn trả sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

 

Nguồn Cục Sở hữu trí tuệ

Tin liên quan
Thông tư 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030    16/08/2021
Danh sách Đơn Đăng ký, Giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của tỉnh Tiền Giang được công bố từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020    02/07/2021
Danh sách Đơn Đăng ký, bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích của tỉnh Tiền Giang được công bố từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020    02/07/2021
Danh sách Đơn Đăng ký, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của tỉnh Tiền Giang được công bố từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020    01/07/2021
Thông tin Sở hữu công nghiệp Quí 4/2020    05/04/2021
Thông tin sở hữu công nghiệp Quý 3 năm 2020    10/11/2020
Thông báo    31/08/2020
Nhãn hiệu đăng trên Công báo Quý 2 năm 2020    11/08/2020
Thông báo về áp dụng triển khai Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính    22/06/2020
Hội thảo triển khai đề tài “Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận mai chiếu thủy nu vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang”    11/05/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 LUẬT CƯ TRÚ 2020 - Luật này quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Liên kết Liên kết