Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Thông báo
31/08/2020

Sở Khoa học và Công nghệ trích xuất danh sách cụ thể các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu) đã được công bố của tỉnh Tiền Giang để các cá nhân/tổ chức có nhu cầu thuận tiện theo dõi.

Đính kèm: 

Danh sách đơn đăng ký Nhãn hiệu của tỉnh Tiền Giang đã được công bố đến hết 31/12/2019

- Danh sách bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của tỉnh Tiền Giang đã được công bố đến hết 31/12/2019

- Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Tiền Giang đã được công bố đến hết 31/12/2019 

Tin liên quan
Thông tư 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030    16/08/2021
Danh sách Đơn Đăng ký, Giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của tỉnh Tiền Giang được công bố từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020    02/07/2021
Danh sách Đơn Đăng ký, bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích của tỉnh Tiền Giang được công bố từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020    02/07/2021
Danh sách Đơn Đăng ký, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của tỉnh Tiền Giang được công bố từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020    01/07/2021
Thông tin Sở hữu công nghiệp Quí 4/2020    05/04/2021
Thông tin sở hữu công nghiệp Quý 3 năm 2020    10/11/2020
Thông báo    31/08/2020
Nhãn hiệu đăng trên Công báo Quý 2 năm 2020    11/08/2020
Thông báo về áp dụng triển khai Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính    22/06/2020
Hội thảo triển khai đề tài “Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận mai chiếu thủy nu vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang”    11/05/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 LUẬT CƯ TRÚ 2020 - Luật này quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Liên kết Liên kết