Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
12/08/2019

 

     Nhằm triển khai Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang; Đồng thời, để tiếp tục hỗ trợ cho các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tiếp cận Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL kịp lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ;

     Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-TĐC ngày 27/5/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc Tổ chức tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Từ ngày 03-04/6/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert tổ chức các lớp tập huấn "Nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015".

     Đối tượng của các lớp tập huấn này là 55 cơ quan HCNN đang áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 gồm: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các Chi cục trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; công chức, viên chức UBND cấp xã/thị trấn; UBND cấp huyện/thị xã; UBND TP Mỹ Tho với 172 lượt người tham dự.

     Lớp tập huấn được tổ chức với mục đích giúp người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của đơn vị, thúc đẩy cả hệ thống làm việc tốt hơn; Ngăn chặn được sự sai sót nhờ mọi người có thể tự kiểm soát được công việc của mình và kiểm soát công việc của người khác; Cung cấp cách nhận biết, giải quyết các sai sót khi tác nghiệp; Cung cấp các dữ liệu phục vụ cho hoạt động cải tiến. Song để thực hiện được mục tiêu đó, đòi hỏi sự kiên trì, nhiệt tình, tích cực, quyết tâm cao, nhất là của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

     Nội dung lớp tập huấn gồm: Nhận thức về TCVN ISO 9001:2015; sự khác biệt của TCVN ISO 9001:2015 so với TCVN ISO 9001:2008; Giới thiệu Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi tài liệu HTQLCL từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015.

     Thực tiễn cho thấy là việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO là sự bổ sung hợp lý, cụ thể hóa thêm một bước, hoàn thiện quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, qua phân tích một số nội dung sau:

     - Quy trình mang tính hệ thống từ tiếp nhận đầu vào đến quá trình xử lý và kết quả đầu ra của một công việc, một loại thủ tục cụ thể nào đó.

     - Xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng công chức có liên quan đến quá trình xử lý và phối hợp xử lý công việc, hồ sơ của tổ chức, cá nhân.

     - Xác định rõ thời gian cụ thể cho mỗi bước, mỗi công chức khi tham gia thực hiện một thủ tục hành chính phải làm những công việc gì, thời gian để xử lý cho từng bước trong bao lâu.

     Sau khóa tập huấn, các công chức tại các cơ quan HCNN nhận biết được những thay đổi của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 so với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 và có thể thực hiện việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 (theo xu hướng thay đổi của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế - ISO). Qua đó, các công chức nhận thấy điểm ưu việt của phiên bản mới này yêu cầu phân tích được bối cảnh của tổ chức, từ đó giúp tổ chức nhận diện và kiểm soát tốt các rủi ro nhằm đưa ra các định hướng chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn, bên cạnh đó giúp các tổ chức áp dụng một cách linh hoạt và tinh gọn về mặt hệ thống đáp ứng ngày càng cao sự hài lòng của người dân khi đến cơ quan HCNN.

     Với việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhằm từng bước cải cách nền hành chính, hệ thống hóa quá trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật. Tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông". Và quan trọng hơn là chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính được nâng cao; tạo dựng được lòng tin và sự hài lòng của người dân, tạo môi trường làm việc khoa học. Qua đó, làm chuyển biến căn bản tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin liên quan
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Quá trình hình thành và phát triển    11/05/2020
Triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm    11/05/2020
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam    11/05/2020
Tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    12/08/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn    02/05/2019
Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    11/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019    04/04/2019
Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    04/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh dịch vụ taxi và dịch vụ vận chuyển xăng dầu    06/12/2018
Năng suất chất lượng - Chìa khóa của thành công    22/11/2018

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 LUẬT CƯ TRÚ 2020 - Luật này quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Liên kết Liên kết