Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
04/04/2019

       Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-TĐC ngày 22/11/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Chi cục TCĐLCL phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) tổ chức tập huấn cho đối tượng là cơ quan hành chính nhà nước đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 với 137 lượt tham dự. Lũy kế trong năm 2018, Chi cục TCĐLCL đã tổ chức 02 lớp tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh với tổng số 297 lượt tham dự.

      Nội dung tập huấn bao gồm: Giới thiệu tổng quan về hiệu lực, hiệu quả của HTQLCL trong cơ quan hành chính nhà nước; Vai trò của các cấp quản lý và lãnh đạo; Nguyên nhân của sự thay đổi các phiên bản của tiêu chuẩn ISO; Giới thiệu các điều khoản mới trong tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Các bước xây dựng và áp dụng HTQLCL; Hướng dẫn các thông tin dạng văn bản cần biên soạn khi thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL. Trong quá trình giảng dạy, lớp tập huấn còn được tư vấn trưởng của SMEDEC 2 - ông Nguyễn Chí Danh chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích về xây dựng và áp dụng HTQLCL.

Đan xen với quá trình tìm hiểu lý thuyết, học việc được bố trí thực hành theo nhóm và thuyết trình kết quả các bài tập về nhận diện rủi ro và cơ hội, bối cảnh của tổ chức, xác định hoạt động có hiệu lực và hiệu quả, xác định các điều khoản TCVN ISO 9001:2015 liên quan đến thông tin dạng văn bản,...

Khóa học đã cung cấp những kiến thức hữu ích về xây dựng và áp dụng HTQLCL, giúp học viên củng cố kiến thức và định hướng được những hoạt động chuyển đổi HTQLCL của đơn vị theo yêu cầu tại Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015. Kết thúc khoá tập huấn, các học viên được Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 xác nhận danh sách tham dự tập huấn tại Công văn số 571/SMEDEC2-HC.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Cht lượng

ThS. Huỳnh Thái Phụng

Tin liên quan
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Quá trình hình thành và phát triển    11/05/2020
Triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm    11/05/2020
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam    11/05/2020
Tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    12/08/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn    02/05/2019
Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    11/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019    04/04/2019
Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    04/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh dịch vụ taxi và dịch vụ vận chuyển xăng dầu    06/12/2018
Năng suất chất lượng - Chìa khóa của thành công    22/11/2018

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 LUẬT CƯ TRÚ 2020 - Luật này quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Liên kết Liên kết