Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
11/04/2019

      Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-TĐC ngày 03/12/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) tổ chức tập huấn kỹ năng đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Đối tượng tham dự là cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, chuẩn bị thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 theo yêu cầu tại Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

      Ông Nguyễn Chí Danh - tư vấn trưởng của SMEDEC 2 dành nhiều thời gian hướng dẫn cho học viên hiểu chi tiết từng điều khoản của tiêu chuẩn TCVN ISO 901:2015; các thay đổi về thuật ngữ và cấu trúc điều khoản so với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Tiếp đến, học viên được giới thiệu khái quát về Tiêu chuẩn ISO 19011:2018 Hướng dẫn thực hiện đánh giá hệ thống quản lý; nguyên tắc đánh giá, kỹ thuật đánh giá, quản lý chương trình đánh giá và cách viết báo cáo đánh giá.

      Bên cạnh quá trình giảng dạy lý thuyết, các nhóm học viên còn tham gia thảo luận, thực hành các bài tập xác định sự không phù hợp và xác định điều khoản quy định tương ứng trong tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; phân biệt bản chất của khắc phục và hành động khắc phục; cách chuẩn bị bản nội dung chi tiết tiến trình đánh giá, cách đặt câu hỏi khi đánh giá và viết báo cáo đánh giá.

      Khóa học đã giúp cho các học viên hiểu sâu hơn về HTQLCL mà đơn vị đang áp dụng; nâng cao được kỹ thuật đánh giá từ đó phát huy được hiệu quả của hoạt động đánh giá nội bộ, giúp cải tiến hệ thống quản lý chất lượng mà đơn vị đang áp dụng. Các học viên có dự thi vào cuối khóa học và đạt điểm theo quy định của SMEDEC 2 được cấp giấy chứng nhận kết quả, có 90 học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

Phòng Nghiệp vụ -
Chi cục TCĐLCL Tiền Giang

Tin liên quan
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Quá trình hình thành và phát triển    11/05/2020
Triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm    11/05/2020
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam    11/05/2020
Tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    12/08/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn    02/05/2019
Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    11/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019    04/04/2019
Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    04/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh dịch vụ taxi và dịch vụ vận chuyển xăng dầu    06/12/2018
Năng suất chất lượng - Chìa khóa của thành công    22/11/2018

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 LUẬT CƯ TRÚ 2020 - Luật này quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Liên kết Liên kết