Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh dịch vụ taxi và dịch vụ vận chuyển xăng dầu
06/12/2018

     Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-SKH&CN ngày 06/12/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang (Chi cục TĐC) đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh dịch vụ taxi và dịch vụ vận chuyển xăng dầu nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đo lường của các cơ sở kinh doanh dịch vụ taxi và dịch vụ vận chuyển xăng dầu có sử dụng phương tiện đo nhóm 2; góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh tỉnh Tiền Giang.

     Đoàn kiểm tra do Chi cục TĐC chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý thị trường (Sở Công thương) (theo Quyết định số 71/QĐ-TĐC ngày 22/10/2018 của Chi cục trưởng Chi cục TĐC về việc kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh dịch vụ taxi và dịch vụ vận chuyển xăng dầu) đã thực hiện kiểm tra tại 03 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi và 06 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển, giao nhận xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ 22/10/2018 đến 25/10/2018. Kết quả kiểm tra như sau:

     - Taximet: theo báo cáo của 03 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có tổng số 263 taximet được sử dụng, qua kiểm tra giấy chứng nhận kiểm định được lưu giữ tại 03 cơ sở, kết quả 263 taximet còn hiệu lực kiểm định. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế ngẫu nhiên 15 taximet của 03 cơ sở, kết quả:

     + Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với quy định về thể hiện yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản trên phương tiện đo hoặc trên nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo: 15/15 (chiếm tỉ lệ 100%) taximet phù hợp quy định.

     + Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với quy định về việc phê duyệt mẫu: 15/15 (chiếm tỉ lệ 100%) taximet phù hợp quy định.

     + Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với quy định về việc kiểm định theo quy định: 15/15 (chiếm tỉ lệ 100%) taximet phù hợp quy định.

     - Xi téc ô tô: kiểm tra 06 cơ sở kinh doanh dịch vụ vận chuyển, giao nhận xăng dầu, tổng số xi téc ô tô được sử dụng là 17 xi téc, kết quả:

     + Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với quy định về thể hiện yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản trên phương tiện đo hoặc trên nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo: 17/17 (chiếm tỉ lệ 100%) xi téc ô tô phù hợp quy định.

     + Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với quy định về việc phê duyệt mẫu: 17/17 (chiếm tỉ lệ 100%) xi téc ô tô phù hợp quy định.

     + Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với quy định về việc kiểm định theo quy định: 17/17 (chiếm tỉ lệ 100%) xi téc ô tô phù hợp quy định.

     Qua kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh dịch vụ taxi và dịch vụ vận chuyển, giao nhận xăng dầu, 100% cơ sở được kiểm tra đã chấp hành đúng các quy định pháp luật về đo lường trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2.

     Trong quá trình kiểm tra, nhằm tiếp tục duy trì việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đo lường trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2, Đoàn kiểm tra đã lưu ý các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển, giao nhận xăng dầu tiếp tục thực hiện tự kiểm tra các vị trí niêm phong, kẹp chì của xi téc khi đưa xe đi kiểm định cũng như định kỳ kiểm tra trong quá trình sử dụng nhằm tránh tình trạng đứt, mất dấu kiểm định của tổ chức kiểm định.

     Đoàn kiểm tra kiến nghị Chi cục TĐC tiếp tục đưa công tác kiểm tra phương tiện đo taximet, xi téc ô tô vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Chi cục TĐC, nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh cũng như tăng cường công tác quản lý đối với phương tiện đo này. Bên cạnh đó, Chi cục TĐC tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu, đặc biệt chú trọng các quy định về lưu mẫu xăng dầu trong quá trình vận chuyển theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN.

Phạm Minh Tiến

Tin liên quan
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Quá trình hình thành và phát triển    11/05/2020
Triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm    11/05/2020
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam    11/05/2020
Tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    12/08/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn    02/05/2019
Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    11/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019    04/04/2019
Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    04/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh dịch vụ taxi và dịch vụ vận chuyển xăng dầu    06/12/2018
Năng suất chất lượng - Chìa khóa của thành công    22/11/2018

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 LUẬT CƯ TRÚ 2020 - Luật này quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Liên kết Liên kết