Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
02/05/2019

Nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 353/KH-SKH&CN ngày 14/12/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) xây dựng Kế hoạch số 09/KH-TĐC ngày 08/3/2019 về việc kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn. Đoàn kiểm tra do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì đã thực hiện kiểm tra thực tế tại 19/20 cơ sở sản xuất, phân phối và kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ 20/3/2019 đến 28/3/2019 (01 cơ sở đã ngừng kinh doanh tại thời điểm kiểm tra). Kết quả kiểm tra như sau:

- Kiểm tra sự phù hợp của việc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa với yêu cầu quy định: có 18/19 (chiếm tỉ lệ 94,7 %) sản phẩm HĐGS ghi lượng phù hợp quy định.

- Kiểm tra sự phù hợp của lượng hàng hóa thực tế với yêu cầu quy định: có 16/18 (chiếm tỉ lệ 88,89 %) sản phẩm HĐGS phù hợp quy định về đo lường.

Đoàn kiểm tra đã đề xuất Chi cục TĐC ban hành 02 Thông báo tạm dừng kinh doanh, phân phối đối với 02 sản phẩm HĐGS không phù hợp quy định.

Nhìn chung, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đều tuân thủ quy định của pháp luật về đo lường trong việc sản xuất, phân phối và kinh doanh HĐGS. Tuy nhiên vẫn còn một số HĐGS sản xuất ngoài địa bàn tỉnh Tiền Giang chưa tuân thủ quy định về ghi lượng hàng đóng gói sẵn và chủ quan trong việc kiểm soát định lượng đối với HĐGS dẫn đến các cơ sở phân phối, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vi phạm các quy định về đo lường đối với lượng của HĐGS.

Trong thời gian tới Chi cục TĐC tiếp tục thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất, phân phối, kinh doanh HĐGS trên địa bàn tỉnh và đưa công tác kiểm tra về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Chi cục, nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở, cũng như tăng cường công tác quản lý đối với lĩnh vực này./.

Phạm Minh Tiến (Chi cục TĐC)

Tin liên quan
Tổ chức đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng ISO thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19, gắn với nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2021    22/11/2021
MỞ RỘNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CẤP XÃ    22/11/2021
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Quá trình hình thành và phát triển    11/05/2020
Triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm    11/05/2020
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam    11/05/2020
Tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    12/08/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn    02/05/2019
Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    11/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019    04/04/2019
Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    04/04/2019

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Liên kết Liên kết