Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Công khai Ngân sách nhà nước năm 2019
06/07/2020

1. Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (Xem tại đây)

2. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Khối Văn phòng Sở KH&CN (Xem tại đây)

3. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở KH&CN (Xem tại đây)

4. Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách cả năm 2018 (Xem tại đây)

5. Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2019 (Xem tại đây)

6. Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 (Xem tại đây)

Tin liên quan
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020    02/03/2021
Công khai ngân sách nhà nước năm 2021    27/01/2021
Công khai tài sản công năm 2021    08/01/2021
Công khai tài sản công năm 2020    23/11/2020
Công khai Ngân sách nhà nước năm 2020    28/07/2020
Công khai Danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020    10/07/2020
Công khai điều chỉnh dự toán NS năm 2019 các đơn vị sử dụng NS trực thuộc Sở KH&CN    06/07/2020
Công khai Ngân sách nhà nước năm 2019    06/07/2020
Công khai dự toán NS năm 2019 khối Văn phòng Sở KH&CN    06/07/2020
Công khai dự toán NS năm 2019 khối Văn phòng Sở KH&CN    06/07/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

Liên kết Liên kết