Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thực hiện công văn số 1517/LĐTBXH-VP ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân các chính sách của Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp, giúp người dân biết và hiểu rõ, đầy đủ về các chính sách hỗ trợ.

Ngày 08/5/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 1075/SLĐTBXH-VP về việc tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, các video, hình ảnh và bộ hỏi - đáp được đăng tải tại các địa chỉ sau:

- Video nhận biết và hướng dẫn hỗ trợ các đối tượng theo quy định theo đường link: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/video;

- Bộ nhận diện hình ảnh về điều kiện hưởng gói hỗ trợ theo đường link: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/infographic;

- Bộ hỏi - đáp theo đường link: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trangchu/cac-van-de-thuong-gap.

Bảo Sơn (Văn phòng Sở)

Tin liên quan
Thông báo đánh giá, xếp loại chất lượng công chức Khối VP Sở năm 2020    13/01/2021
Lịch tiếp công dân năm 2021    05/01/2021
Thông báo về việc di dời trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    02/11/2020
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ    22/09/2020
V/v Hủy gói thầu "Hạ thế bình: trụ điện, bình, dây"    07/07/2020
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020    25/06/2020
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 (Vòng 1)    22/06/2020
Thông báo kết quả nhận đơn đăng ký mua tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ    12/06/2020
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang    15/05/2020
Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19    11/05/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

Liên kết Liên kết