Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam
11/05/2020

     Cách đây 70 năm - ngày 20/01/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 08/SL quy định về đo lường hợp pháp của Việt Nam. Sắc lệnh 08/SL ngắn gọn, xúc tích chỉ gồm 4 tiết, 11 điều nhưng đã bao quát đầy đủ những vấn đề cần giải quyết về hoạt động đo lường tại thời điểm lịch sử đó như: thống nhất sử dụng trong cả nước đơn vị đo lường theo hệ mét, quản lý việc sử dụng và sản xuất dụng cụ đo, chế tài xử lý các vi phạm về đo lường, các quy định về thi hành. Sắc lệnh đã nhanh chóng đi vào thực tiễn, đảm bảo sự bình đẳng, quyền lợi của người dân, hiệu lực trong quản lý xã hội hiện thời. Có thể khẳng định rằng sắc lệnh 08/SL được Hồ Chủ Tịch trực tiếp xem xét và ký ban hành, chính là nền tảng, là điểm xuất phát, là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời và phát triển của ngành Đo lường Việt Nam.

     Để ghi nhận những đóng góp của ngành Đo lường Việt Nam, ngày 11/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/01 hàng năm là ngày Đo lường Việt Nam. Ngày Đo lường Việt Nam 20/01 hàng năm đã thực sự trở thành ngày truyền thống, đoàn kết, gắn bó thân thiết của tất cả những người làm công tác đo lường trong cả nước và là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, động viên, khuyến khích các cán bộ làm công tác đo lường và thúc đẩy hơn nữa hoạt động đo lường nước ta ngày càng phát triển, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

     Nhằm kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam và thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Công văn số 3965/TĐC-ĐL ngày 10/12/2019 về việc kỷ niệm ngày Đo lường Việt nam, ngày 20/01/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) đã phối hợp cùng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm) tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/01.

     Tại buổi Tọa đàm, toàn bộ công chức, viên chức của Chi cục và Trung tâm đã được giới thiệu về lịch sử ngày Đo lường Việt Nam; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường: Luật Đo lường, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP, Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN, Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN; tình hình triển khai Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và các văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Đề án: Quyết định số 82/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2019, Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019; công tác quản lý nhà nước về đo lường và phương hướng hoạt động trong năm 2020 của Chi cục, hoạt động kinh doanh dịch vụ đo lường của Trung tâm và phương hướng phối hợp, hỗ trợ cho Chi cục trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo lường. Ngoài ra buổi Tọa đàm cũng đã tạo điều kiện cho các công chức của Chi cục trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về đo lường, trong quá trình kiểm tra, thanh tra về đo lường.

     Kết thúc buổi Tọa đàm, Ông Cao Thanh Hùng – Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phát biểu chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức của Chi cục và Trung tâm cần nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của người công chức, viên chức trong công tác quản lý nhà nước về đo lường nhằm đảm bảo đo lường thống nhất và chính xác, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế quốc dân, nâng cao sản phẩm và công bằng trong thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực kinh doanh có liên quan đến hoạt động đo lường.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin liên quan
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Quá trình hình thành và phát triển    11/05/2020
Triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm    11/05/2020
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam    11/05/2020
Tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    12/08/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn    02/05/2019
Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    11/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019    04/04/2019
Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    04/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh dịch vụ taxi và dịch vụ vận chuyển xăng dầu    06/12/2018
Năng suất chất lượng - Chìa khóa của thành công    22/11/2018

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 LUẬT CƯ TRÚ 2020 - Luật này quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Liên kết Liên kết