Chi tiết tin Chi tiết tin

Xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
11/04/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ
Ngày 20/02/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước.

      Thông tư này hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước (toàn bộ ngân sách nhà nước hoặc một phần ngân sách nhà nước) nhằm phục vụ việc thực hiện giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản này.

      Theo Thông tư 10/2019/TT-BTC, các bước xác định và căn cứ xác định giá trị của tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

      Các bước xác định giá trị tài sản

      1. Xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

a) Xác định các đặc điểm của tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đặc điểm pháp lý, kinh tế, kỹ thuật và các đặc điểm khác);

b) Xác định mục đích, đối tượng sử dụng kết quả xác định giá trị thời điểm xác định giá trị, cơ sở giá trị quy trình tiến hành công việc xác định giá trị tài sản;

c) Lựa chọn phương pháp xác định giá trị tài sản theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này;

d) Tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu liên quan;

d) Phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu;

e) Xác định giá trị kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo phương pháp được lựa chọn.

      2. Lập Báo cáo kết quả thẩm định giá hoặc Báo cáo kết quả xác định giá trị tài sản theo quy định tại Điều 11 Thông tư này, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

      Căn cứ xác định giá trị của tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Phạm vi giao quyền: giao quyền sở hữu hoặc giao quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Đặc điểm kỹ thuật của tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Đặc điểm pháp lý của của tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

4. Đặc điểm kinh tế của tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

5. Giá giao dịch trên thị trường của một số tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ tương tự có thể so sánh trong nước, trên thế giới và giá trị trong các giao dịch đã thực hiện đối với kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần được xác định giá trị (nếu có).

6. Kinh phí đầu tư để tạo ra kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Chính sách, khả năng thương mại hóa kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến sự phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ và các chính sách ưu đãi khác được ghi nhận trong Luật khoa học và công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

      Thông tư 10/2019/TT-BTC còn hướng dẫn xác định kinh phí đầu tư để tạo ra tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, quy định các phương pháp xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ…

      Thông tư 10/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/4/2019.

      Xem chi tiết Thông tư 10/2019/TT-BTC tại Cổng Thông tin điện tử Sở KH&CN có địa chỉ: http://skhcn.tiengiang.gov.vn.

Phan Dũng

Tin liên quan
Ứng dụng công nghệ blockchain trong chăn nuôi    23/04/2019
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức gặp gỡ nhân dân về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh    23/04/2019
Chỉ có một con đường là ký số thay vì ký giấy    17/04/2019
Khoa học và công nghệ đóng góp thiết thực phát triển kinh tế - xã hội địa phương    11/04/2019
Mô hình trồng nấm rơm trên lá sả thải bỏ    11/04/2019
Sản xuất rau sạch từ mô hình trồng rau khí canh    11/04/2019
Xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước    11/04/2019
Tiền Giang triển khai thực hiện việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật ra khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam    11/04/2019
Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ    20/03/2019
Người dân ngày càng hài lòng hơn với dịch vụ công    04/04/2019

Văn bản mới Văn bản mới

 Kế hoạch Triển khai thực hiện Điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnhTiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019
 Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Liên kết Liên kết