Chi tiết tin

Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

      Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-TĐC ngày 18/6/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức khóa tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng từ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015; trong quý III năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert tổ chức tập huấn cho đối tượng là cơ quan hành chính nhà nước đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (57 cơ quan hành chính với 160 lượt tham dự).

    Nội dung tập huấn bao gồm: Giới thiệu các thay đổi trong phiên bản TCVN ISO 9001:2015, các thay đổi về thuật ngữ và định nghĩa và diễn giải các điều khoản theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015. Trong quá trình giảng dạy, chuyên gia của Vinacert hướng dẫn cụ thể các loại tài liệu đang áp dụng trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 nên giữ lại và cải tiến (sổ tay chất lượng, quy trình kiểm soát tài liệu, quy trình kiểm soát hồ sơ, quy trình xem xét của lãnh đạo đối với HTQLCL,…), các loại tài liệu cần biên soạn mới (xác định bối cảnh của tổ chức, rủi ro và cơ hội đối với tổ chức, nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm).

       Sau khi tìm hiểu các lý thuyết liên quan đến các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015, các học viên thảo luận theo nhóm và thuyết trình kết quả các hoạt động xác định bối cảnh của tổ chức, xác định nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, xác định rủi ro và cơ hội, cách thức xác định hành động và các quá trình cần thực hiện sau khi đã xác định rủi ro và cơ hội. Các học viên đã tham gia thảo luận sôi nổi và được chuyên gia của Vinacert giải đáp thấu đáo những câu hỏi liên quan đến các điều khoản mới, yêu cầu tổ chức áp dụng trong thời gian tới.

       Trong thời gian 2 ngày tập huấn, chuyên gia của VinaCert đã chuyển tải một lượng lớn kiến thức về những thay đổi cũng như phân tích ý nghĩa các điểm mới của TCVN ISO 9001:2015, giúp học viên nhận thức được công việc phải hoạch định trước mắt và lâu dài của đơn vị để có thể thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo yêu cầu tại Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015.

       Kết thúc khoá tập huấn, các học viên làm bài kiểm tra ngắn về nội dung cập nhật của TCVN ISO 9001:2015. Bài kiểm tra là cơ sở để Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert xác nhận danh sách học viên đã tham dự khóa tập huấn.

Phòng QLTCCL&TBT -
Chi cục TCĐLCL Tiền Giang

Tin liên quan
Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    02/10/2018
Cuộc thi sáng chế 2018 với chủ đề “SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ CHO CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY”    20/09/2018
Hội thảo “Tạo lập quản lý và quảng bá Nhãn hiệu tập thể sả Tân Phú Đông”    04/09/2018
Hội thảo Tạo lập, quản lý và quảng bá nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy cho quả sầu riêng huyện Cai Lậy    31/08/2018
Thông báo về Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ    22/06/2018
Thông báo về Văn bản hợp nhất Thông tư 01/2007/TT-BKHCN    18/06/2018
Áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo thỏa ước Vienna) Phiên bản 8    11/05/2018
Hướng dẫn tờ khai đăng ký Nhãn hiệu    02/04/2018
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp    13/03/2018
Một số thủ tục trong đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu    05/01/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Liên kết Liên kết