Chi tiết tin

Những quy định mới trong kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 259/KH-TĐC ngày 01/12/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức hội nghị tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu cho hơn 310 công ty và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tại hội nghị, các công ty, doanh nghiệp đã được phổ biến lại các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu được quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN (gọi tắt là Thông tư 15) ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và phổ biến Nghị định 119/2017/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 119) ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (thay thế Nghị đinh số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ). Nội dung tập huấn tập trung vào các điểm mới như:

- Đối với Thông tư 15: Từ ngày 01/7/2018 cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng. Mặc dù Thông tư 15 đã được tập huấn từ năm 2015 nhưng đến nay, vẫn còn các công ty và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa quan tâm thực hiện những quy định như: xây dựng kế hoạch và thực hiện định kỳ tự kiểm tra phương tiện đo, hệ thống đo, điều kiện thực hiện phép đo đối với các phương tiện đo sử dụng trong kinh doanh xăng dầu; xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; lưu giữ hồ sơ chất lượng theo quy định… Tại Hội nghị các doanh nghiệp đã được hướng dẫn thực hiện các quy định này theo hướng dẫn tại Công văn 562/TĐC-HCHQ ngày 06/4/2016 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN.

- Đối với Nghị định 119: Nghị định 119 đã khắc phục những hạn chế của Nghị định 80 như: quy định rõ tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Khoản 3 Điều 3); căn cứ vào tổng giá trị của một hoặc nhiều phương tiện đo được sử dụng để xác định khung phạt đối với hành vi vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (Điều 10); mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy, vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường được tăng lên rất cao (Điều 17, Điều 18, Điều 19). Ngoài ra Nghị định 119 đã bổ sung một số hành vi vi phạm mới như: vi phạm về cung cấp thông tin không trung thực, sai sự thật về giấy tờ, tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Điều 24); vi phạm quy định trong sản xuất, pha chế khí, pha chế xăng dầu (Điều 29), ...

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về đo lường và chất lượng đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh nắm vững và thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin liên quan
Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017    23/07/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Quý I/2018    10/05/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường    16/03/2018
Kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018    16/03/2018
Những quy định mới trong kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ năm 2018    29/01/2018
Kết quả kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2017    29/01/2018
Kiểm tra Nhà nước về chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường tỉnh Tiền Giang năm 2017    28/11/2017
Phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, bước tiến cần thiết của văn minh thương mại    02/11/2017
Đào tạo 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và kỹ năng đánh giá hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia    08/08/2017
Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước    08/08/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Liên kết Liên kết