Chi tiết tin

Nghiên cứu chọn lọc, phục tráng, cải tạo giống Cút và hướng chăn nuôi an toàn sinh học

Mặc dù nghề nuôi chim cút phát triển mạnh trong những năm qua, nhưng vấn đề con giống vẫn là nỗi trăn trở chung cho hầu hết các nhà chăn nuôi. Khả năng sản xuất của các dòng cút hiện tại không đồng đều nhau, do đó chưa phát huy hết tiềm năng giống. Có thể thấy rằng vấn đề nghiên cứu giống cút ở Việt Nam chưa được quan tâm nhiều.

Với mong muốn chọn lọc, lai tạo chim cút thông qua các kỹ thuật hiện đại của sinh học phân tử nhằm tạo ra dòng cút bố mẹ khác xa về di truyền, tăng năng suất trứng và khả năng kháng bệnh, đề tài "Nghiên cứu chọn lọc, phục tráng, cải tạo giống Cút và hướng chăn nuôi an toàn sinh học" đã được thực hiện với sự chủ trì của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang, do Thạc sĩ Phạm Văn Nghi chủ nhiệm và Thạc sĩ Trần Hoàng Diệp đồng chủ nhiệm đề tài.

Đề tài được thực hiện nhằm hướng tới các mục tiêu sau:

- Khảo sát, đánh giá tình hình chăn nuôi và chất lượng giống chim cút tại Tiền Giang.

- Xác định tính đa dạng di truyền và chỉ thị phân tử liên quan đến năng suất và khả năng kháng bệnh trên chim cút ở Tiền Giang.

- Chọn lọc được các dòng cút có năng suất sinh sản cao và kháng bệnh tốt.

- Xây dựng mô hình chăn nuôi chim cút theo hướng an toàn sinh học.

Sau thời gian nghiên cứu, thực nghiệm, điều tra tại các hộ chăn nuôi cút trên địa bàn Thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành, nhóm nghiên cứu đã chọn ra được các gen liên kết với tính kháng bệnh và các microsatellite liên kết với tính trạng năng suất. Từ đó, sử dụng phương pháp sinh học phân tử để chọn lọc các cá thể mang gen kháng bệnh và gen quy định năng suất.

Nhìn chung, nghiên cứu đã tạo ra được nhóm giống cút tiềm năng cho việc làm giống với năng suất và khả năng kháng bệnh cao hơn các nhóm giống cút đang nuôi tại các nông hộ. Hai mô hình chăn nuôi an toàn sinh học cũng được triển khai và tổ chức tập huấn cho người nuôi hiểu và thực hành chăn nuôi an toàn sinh học; Hai buổi hội thảo cũng đã được tổ chức để người nông dân tìm hiểu thông tin về quy mô nuôi cút của tỉnh Tiền Giang, các giống cút, đa dạng di truyền và sự cần thiết của chăn nuôi an toàn sinh học trong giai đoạn hiện nay.

Đề tài được Hội đồng đánh giá xếp loại B và giao cho Trung Tâm giống Nông nghiệp Tiền Giang, Trung tâm Khuyến Nông Tiền Giang chuyển giao các quy trình cho người chăn nuôi cút trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, Trường Đại học Tiền Giang sử dụng kết quả nghiên cứu làm tư liệu để giảng dạy ngành dịch vụ thú y.

CN. Vũ Phương Thảo

Tin liên quan
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh    06/04/2018
Tạo giống lúa chịu mặn, năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng đổ ngã và rầy nâu thích nghi cho tỉnh Tiền Giang    06/04/2018
Nghiên cứu chọn lọc, phục tráng, cải tạo giống Cút và hướng chăn nuôi an toàn sinh học    06/04/2018
Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ    06/04/2018
Đèn LED công nghệ Nhật hỗ trợ ngư dân Việt Nam    06/04/2018
Trao giải thưởng Kovalevskaia 2017    06/04/2018
Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018    04/04/2018
Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018    23/03/2018
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh triển khai năm 2018    16/03/2018
Nghiên cứu xác định thành phần loài sâu đục trái mới gây hại trên chôm chôm và biện pháp quản lý hiệu quả, an toàn tại Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang    16/03/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết