Chi tiết tin Chi tiết tin

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính
01/07/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

Thực hiện Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách  thủ tục hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính nhằm mục đích:

- Cung cấp thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức gặp phải trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính.

* Đối tượng tham gia:

- Cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Lãnh đạo Sở chủ trì điều hành Hội nghị.

- Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị; công chức kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính, Bộ phận Một cửa.

* Hình thức tổ chức:

- Trực tiếp lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức gặp phải trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trường hợp cá nhân, tổ chức được mời dự Buổi đối thoại vì lý do khách quan có báo cáo với Ban Tổ chức vắng mặt mà gửi ý kiến phản ánh, kiến nghị, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ gửi kết quả trả lời, giải đáp.

- Những phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại Buổi đối thoại nếu chưa thể giải đáp ngay, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cụ thể; những phản ánh, kiến nghị vượt thẩm quyền, đơn vị tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét giải quyết.

* Nội dung đối thoại:

- Giải đáp những vướng mắc của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Tải Kế hoạch về tại đây

Bảo Sơn (P.QLCN&ChN)

Tin liên quan
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    21/01/2020
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020    21/01/2020
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang    25/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 12/2019    20/12/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Khoa học và Công nghệ    12/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 09/2019    10/10/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 10/2019    22/11/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 11/2019    09/12/2019
Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019)    26/09/2019
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 9 năm 2019    25/09/2019

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030
 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2019 - 2025
 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức (ông Nguyễn Công Uẩn)
 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức (bà Nguyễn Thị Hữu Hạnh)

Liên kết Liên kết