Chi tiết tin

Chương trình Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất một số loại rau, hoa theo hướng nông nghiệp đô thị

Hiện nay, quá trình đô thị hóa ở Việt Nam đang diễn ra rất nhanh khiến cho diện tích đất nông nghiệp ở các đô thị đang dần bị thu hẹp. Mặt khác, dân số đô thị tăng nhanh nên nhu cầu cung cấp lương thực, thực phẩm ngày càng tăng với số lượng lớn; vành đai xanh sản xuất nông nghiệp cũng cần được thiết lập để phục vụ phát triển đô thị bền vững. Vì vậy nông nghiệp đô thị (NNĐT) đã trở thành một trong những xu thế trong quá trình phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam.

Việt Nam tuy là nước có tỷ trọng nông nghiệp khá lớn (trên 70%), nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, mô hình NNĐT hiện nay chưa được định hình, chưa có định hướng theo kế hoạch cụ thể, còn tự phát và thay đổi tạm thời theo cơ chế thị trường. Với những yêu cầu hết sức riêng biệt như: quỹ đất eo hẹp nhưng đòi hỏi năng suất cao; sản phẩm có chất lượng cao, giá trị lớn; hoạt động sản xuất không gây ô nhiễm môi trường, NNĐT cần có những mô hình mang tính "đột phá" để giúp cho giá trị sản xuất nông nghiệp tăng và sản phẩm nông sản xuất khẩu hiệu quả.

Từ các vấn đề thực tiễn trên, Chương trình "Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất một số loại rau, hoa theo hướng nông nghiệp đô thị" được thực hiện để xây dựng các quy trình công nghệ kỹ thuật cao giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm rau, hoa với giá cả cạnh tranh so với hàng ngoại nhập, sản phẩm an toàn, hoạt động sản xuất không gây ô nhiễm môi trường và xây dựng các mô hình sản xuất rau hoa theo hướng công nghệ cao phù hợp với đô thị Tiền Giang.

Chương trình do Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang chủ trì, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thủy làm chủ nhiệm, cùng Thạc sĩ Phạm Đình Dũng và Tiến sĩ Trần Hoàng Dũng đồng chủ nhiệm.

Các mục tiêu chính của chương trình gồm:

- Ứng dụng Công nghệ sinh học, các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp tạo ra một số sản phẩm đặc trưng phù hợp với sản xuất NNĐT Tiền Giang, làm nền tảng cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh tầm nhìn tới năm 2020;

- Ứng dụng các mô hình công nghệ cao quy mô hộ gia đình để tạo không gian xanh giữa lòng các đô thị;

- Ứng dụng các mô hình công nghệ cao cho các cơ sở sản xuất để nâng cao năng xuất, hiệu quả kinh tế, tạo sản phẩm an toàn đồng thời tạo vành đai xanh xung quanh các đô thị;

- Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn giống, trồng cây, chăm sóc, phòng trừ dịch hại;

- Xây dựng các mô hình công nghệ cao phù hợp với sản xuất NNĐT để phục vụ công tác chuyển giao công nghệ, giảng dạy, tham quan, học tập;

- Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên về công nghệ cao để thực hiện chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản xuất. Giảm việc nhập khẩu công nghệ và thuê chuyên gia từ nước ngoài trên lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Sau 5 năm thực hiện, kết quả Chương trình mang lại rất lớn, góp phần cung cấp các số liệu khoa học, cơ sở thực tiễn và đặt nền móng vững chắc cho các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao trên địa bản tỉnh Tiền Giang. Chương trình đã đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật đạt trình độ cao chuyên về canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tạo sự kết nối giữa các nhà khoa học với nông dân trong và ngoài tỉnh; các mô hình nhận chuyển giao đạt kết quả tốt, áp dụng được vào thực tiễn sản xuất tại đơn vị.

Chương trình cũng triển khai thực hiện thành công 03 đề tài nhánh:

- Đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, sơ chế, đóng gói và bảo quản rau sạch" – Đề tài xếp loại A

- Đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất giá thể hữu cơ sạch từ phế phụ liệu nông nghiệp phục vụ nhu cầu trồng hoa và rau sạch tại tỉnh Tiền Giang" – Đề tài xếp loại A

- Đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thủy canh vào NNĐT Tiền Giang" – Đề tài xếp loại B.

Chương trình được Hội đồng đánh giá xếp loại A. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học tiếp tục chuyển giao, nhân rộng các mô hình sản xuất rau sạch trong nhà màng; mô hình canh tác thủy canh; quy trình sản xuất và ứng dụng giá thể hữu cơ và công nghệ xử lý đóng gói và bảo quản rau sau thu hoạch cho các hộ gia đình, hợp tác xã và các đơn vị có nhu cầu nhằm chuyển giao công nghệ ra ngoài sản xuất thực tiễn.

CN. Vũ Phương Thảo

Tin liên quan
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang    18/06/2018
Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất    12/06/2018
Họp mặt trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang    31/05/2018
Cải cách hành chính: Đặt sự hài lòng của người dân lên trên hết    10/05/2018
Chương trình Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất một số loại rau, hoa theo hướng nông nghiệp đô thị    10/05/2018
5 phương thức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo    10/05/2018
Doanh nghiệp không đổi mới sẽ tụt lùi trong Cách mạng công nghiệp 4.0    10/05/2018
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh    06/04/2018
Tạo giống lúa chịu mặn, năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng đổ ngã và rầy nâu thích nghi cho tỉnh Tiền Giang    06/04/2018
Nghiên cứu chọn lọc, phục tráng, cải tạo giống Cút và hướng chăn nuôi an toàn sinh học    06/04/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết