Chi tiết tin

Tập huấn về “Bảo hộ quyền SHTT đối với các đặc sản của địa phương”

Việt Nam là đất nước có nền văn minh nông nghiệp lâu đời, với các vùng tiểu khí hậu, địa hình khác nhau, do vậy có rất nhiều các loại sản phẩm truyền thống mang đặc trưng của mỗi vùng miền. Có thể nói, mỗi làng nghề, cộng đồng, mỗi khu vực địa lý của nước ta đều có những sản phẩm mang nét đặc thù riêng của mình. Những sản phẩm đặc trưng đó đã được chọn lọc, gìn giữ qua nhiều thế hệ nên chúng cần được bảo tồn và phát triển cho các thế hệ mai sau. Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ để nâng tầm các sản phẩm truyền thống đó, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước. Một trong những biện pháp duy trì và bảo vệ hiệu quả sản phẩm truyền thống là tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và triển khai các biện pháp quản lý, phát triển giá trị tài sản trí tuệ được bảo hộ.

Với mục tiêu phổ biến các thông tin về sở hữu trí tuệ, ý nghĩa và cách thức triển khai các dự án bảo hộ, khai thác và phát triển thương hiệu đối với các đặc sản địa phương. Ngày 27/10/2017, Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tổ chức lớp tập huấn "Bảo hộ quyền SHTT đối với các đặc sản của địa phương", thu hút hơn 80 học viên tham dự đến từ các Sở, ban ngành tỉnh, phòng Kinh tế và Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, TP. Mỹ Tho và đại diện Sở Khoa học và Công nghệ của các tỉnh lân cận như Trà Vinh, An Giang, Long An…

Nội dung của buổi tập huấn gồm: Tổng quan về bảo hộ quyền SHTT; Các hình thức bảo hộ quyền SHTT đối với các đặc sản: chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận; Bảo vệ, quản lý, khai thác quyền SHTT đối với các đặc sản truyền thống.

Tại tỉnh Tiền Giang hiện nay còn rất nhiều đặc sản, làng nghề cần được bảo hộ để duy trì và phát triển như sầu riêng, sả, thanh long, kẹo khóm, dệt chiếu…nên việc tổ chức lớp huấn "Bảo hộ quyền SHTT đối với các đặc sản của địa phương" đã một phần giúp các cơ quan quản lý có được những kiến thức cơ bản về Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận, Chỉ dẫn địa lý, hiểu được cách thức thực hiện, những mặt mạnh và yếu trong từng hình thức để từ đó lựa chọn hình thức bảo hộ cho phù hợp với đặc sản truyền thống cho từng địa phương.

CN. Nguyễn Minh Thư

Tin liên quan
Hướng dẫn tờ khai đăng ký Nhãn hiệu    02/04/2018
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp    13/03/2018
Một số thủ tục trong đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu    05/01/2018
Tập huấn về “Bảo hộ quyền SHTT đối với các đặc sản của địa phương”    25/12/2017
Hội nghị về quản lý sở hữu trí tuệ năm 2017 tại Ninh Thuận    25/12/2017
Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN    05/12/2017
Áp dụng phiên bản mới về phân loại hàng hóa/dịch vụ trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu    05/12/2017
Công bố kết quả Dự án Nhãn hiệu nổi tiếng    21/11/2017
Cần khai thác thế mạnh các sản phẩm đã được bảo hộ SHTT    10/11/2017
Áp dụng phiên bản mới về phân loại hàng hóa/dịch vụ trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu    14/09/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết