Chi tiết tin

Tập huấn Kỹ năng thực thi và đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp

Với mục tiêu cung cấp kiến thức, kỹ năng về hoạt động quản lý và bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ cho lãnh đạo và cán bộ quản lý thuộc Sở KHCN, lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các tổ chức KH&CN và các doanh nghiệp tại địa phương, Trường Quản lý KH&CN (thuộc Bộ KHCN) phối hợp với Sở KH&CN Tiền Giang tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng thực thi và đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp”.

 

Đến dự có ông Dương Văn Bon- Giám đốc Sở KH&CN TG, ông Trần Hữu Tước- PGĐ Sở KH&CN TG, ông Lê Văn Kiều- Nguyên chánh Thanh tra Bộ KH&CN, ông Nguyễn Văn Bảy- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo Cục SHTT cùng 60 học viên là cán bộ quản lý đại diện các doanh nghiệp ở Tiền Giang, lãnh đạo các cơ quan nhà nước, cùng lãnh đạo 11 sở Khoa học và Công nghệ trực thuộc tỉnh, thành phố phía Nam.

Tham gia lớp tập huấn các học viên sẽ được tập huấn các chuyên đề như: Những vấn đề chung về Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp; Thực trạng việc thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp; Khai thác các đối tượng Sở hữu trí tuệ trong kinh doanh; Bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp.

 Tại lớp tập huấn, các học viên đã trao đổi thảo luận nhằm làm rõ hơn các nội dung về việc hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ và kinh nghiệm của địa phương trong việc thực thi quyền Sở hữu trí tuệ. Qua đó các học viên sẽ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ của các cơ quan quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và kinh tế xã hội.

Lê Ngọc
Tin liên quan
Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN    05/12/2017
Áp dụng phiên bản mới về phân loại hàng hóa/dịch vụ trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu    05/12/2017
Công bố kết quả Dự án Nhãn hiệu nổi tiếng    21/11/2017
Cần khai thác thế mạnh các sản phẩm đã được bảo hộ SHTT    10/11/2017
Áp dụng phiên bản mới về phân loại hàng hóa/dịch vụ trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu    14/09/2017
Quốc hội Khóa XIV thông qua Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)    21/07/2017
Chắp cánh sáng tạo    10/05/2017
Nộp phí sử dụng Văn bằng bảo hộ sáng chế sở hữu công nghiệp từ 2017    25/12/2016
Tài trợ đến 2 tỷ đồng cho mỗi dự án khởi nghiệp    29/10/2016
Hội thảo xây dựng và vận hành quản lý chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đăng ký bảo hộ tại Châu Âu    11/12/2015

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 Quyết định Ban hành Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020
 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Liên kết Liên kết