Chi tiết tin

Tập huấn Kỹ năng thực thi và đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp

Với mục tiêu cung cấp kiến thức, kỹ năng về hoạt động quản lý và bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ cho lãnh đạo và cán bộ quản lý thuộc Sở KHCN, lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các tổ chức KH&CN và các doanh nghiệp tại địa phương, Trường Quản lý KH&CN (thuộc Bộ KHCN) phối hợp với Sở KH&CN Tiền Giang tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng thực thi và đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp”.

 

Đến dự có ông Dương Văn Bon- Giám đốc Sở KH&CN TG, ông Trần Hữu Tước- PGĐ Sở KH&CN TG, ông Lê Văn Kiều- Nguyên chánh Thanh tra Bộ KH&CN, ông Nguyễn Văn Bảy- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo Cục SHTT cùng 60 học viên là cán bộ quản lý đại diện các doanh nghiệp ở Tiền Giang, lãnh đạo các cơ quan nhà nước, cùng lãnh đạo 11 sở Khoa học và Công nghệ trực thuộc tỉnh, thành phố phía Nam.

Tham gia lớp tập huấn các học viên sẽ được tập huấn các chuyên đề như: Những vấn đề chung về Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp; Thực trạng việc thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp; Khai thác các đối tượng Sở hữu trí tuệ trong kinh doanh; Bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp.

 Tại lớp tập huấn, các học viên đã trao đổi thảo luận nhằm làm rõ hơn các nội dung về việc hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ và kinh nghiệm của địa phương trong việc thực thi quyền Sở hữu trí tuệ. Qua đó các học viên sẽ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ của các cơ quan quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và kinh tế xã hội.

Lê Ngọc
Tin liên quan
Hướng dẫn tờ khai đăng ký Nhãn hiệu    02/04/2018
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp    13/03/2018
Một số thủ tục trong đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu    05/01/2018
Tập huấn về “Bảo hộ quyền SHTT đối với các đặc sản của địa phương”    25/12/2017
Hội nghị về quản lý sở hữu trí tuệ năm 2017 tại Ninh Thuận    25/12/2017
Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN    05/12/2017
Áp dụng phiên bản mới về phân loại hàng hóa/dịch vụ trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu    05/12/2017
Công bố kết quả Dự án Nhãn hiệu nổi tiếng    21/11/2017
Cần khai thác thế mạnh các sản phẩm đã được bảo hộ SHTT    10/11/2017
Áp dụng phiên bản mới về phân loại hàng hóa/dịch vụ trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu    14/09/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết