Chi tiết tin

Tập huấn Kỹ năng thực thi và đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp

Với mục tiêu cung cấp kiến thức, kỹ năng về hoạt động quản lý và bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ cho lãnh đạo và cán bộ quản lý thuộc Sở KHCN, lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các tổ chức KH&CN và các doanh nghiệp tại địa phương, Trường Quản lý KH&CN (thuộc Bộ KHCN) phối hợp với Sở KH&CN Tiền Giang tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng thực thi và đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp”.

 

Đến dự có ông Dương Văn Bon- Giám đốc Sở KH&CN TG, ông Trần Hữu Tước- PGĐ Sở KH&CN TG, ông Lê Văn Kiều- Nguyên chánh Thanh tra Bộ KH&CN, ông Nguyễn Văn Bảy- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo Cục SHTT cùng 60 học viên là cán bộ quản lý đại diện các doanh nghiệp ở Tiền Giang, lãnh đạo các cơ quan nhà nước, cùng lãnh đạo 11 sở Khoa học và Công nghệ trực thuộc tỉnh, thành phố phía Nam.

Tham gia lớp tập huấn các học viên sẽ được tập huấn các chuyên đề như: Những vấn đề chung về Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp; Thực trạng việc thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp; Khai thác các đối tượng Sở hữu trí tuệ trong kinh doanh; Bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp.

 Tại lớp tập huấn, các học viên đã trao đổi thảo luận nhằm làm rõ hơn các nội dung về việc hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ và kinh nghiệm của địa phương trong việc thực thi quyền Sở hữu trí tuệ. Qua đó các học viên sẽ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ của các cơ quan quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và kinh tế xã hội.

Lê Ngọc
Tin liên quan
Áp dụng phiên bản mới về phân loại hàng hóa/dịch vụ trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu    14/09/2017
Quốc hội Khóa XIV thông qua Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)    21/07/2017
Chắp cánh sáng tạo    10/05/2017
Nộp phí sử dụng Văn bằng bảo hộ sáng chế sở hữu công nghiệp từ 2017    25/12/2016
Tài trợ đến 2 tỷ đồng cho mỗi dự án khởi nghiệp    29/10/2016
Hội thảo xây dựng và vận hành quản lý chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đăng ký bảo hộ tại Châu Âu    11/12/2015
Tập huấn Kỹ năng thực thi và đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp    11/10/2015
Thông báo hiện tượng mạo danh cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ    04/08/2015
Ngày hội của các nhà sáng chế không chuyên tiêu biểu năm 2015    15/06/2015
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Cục Sở hữu trí tuệ    20/03/2015

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020
 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Liên kết Liên kết