Chi tiết tin

Nộp phí sử dụng Văn bằng bảo hộ sáng chế sở hữu công nghiệp từ 2017

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

 

Cụ thể, 7 khoản lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được thu gọn lại thành 2 khoản, trong đó lệ phí nộp đơn được thống nhất lại ở mức 150 nghìn đồng thay vì 180 nghìn đồng; lệ phí yêu cầu gia hạn thời hạn trả lời thông báo của Tổ chức thu phí, lệ phí (mỗi lần được phép gia hạn) được giữ nguyên là 120 nghìn đồng.

Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp cũng được tiết giảm từ 5 khoản còn 2 khoản là lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ 120 nghìn đồng, bằng mức thu hiện hành và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu công nghiệp 120 nghìn đồng thay vì 150 nghìn đồng.

Lệ phí duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế sẽ không được thu từng năm với mức lệ phí từ 300 nghìn đồng đến 4,2 triệu đồng/năm tùy theo năm duy trì từ năm thứ nhất đến năm thứ 20. Thay vào đó, lệ phí duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích/gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp được thu mỗi năm đối với sáng chế/giải pháp hữu ích; 10 năm một lần đối với nhãn hiệu cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ; 5 năm đối với kiểu dáng công nghiệp. Mức thu được thống nhất là 100 nghìn đồng.

Lệ phí duy trì/gia hạn hiệu lực muộn vẫn được giữ là 10% lệ phí duy trì/gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn. Lệ phí yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ được giảm từ 180-300 nghìn đồng xuống còn 50 nghìn đồng.

Các khoản thu phí sở hữu công nghiệp cơ bản không có nhiều điều chỉnh.

Trong đó, phí thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp; yêu cầu sửa đổi thu hẹp phạm vi bảo hộ; để giải quyết khiếu nại có mức tăng khá cao từ khoảng 300- 420 nghìn đồng lên khoảng 550 nghìn đồng - 1,2 triệu đồng.

Phí tra cứu thông tin về sở hữu công nghiệp nhằm phục vụ việc thẩm định, giải quyết khiếu nại và các công việc khác trong phạm vi trách nhiệm cũng tăng từ 60- 120 nghìn đồng lên mức 180- 600 nghìn đồng tùy nhóm.

Đặc biệt, Thông tư này bổ sung thêm khoản phí sử dụng Văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu  bảo hộ cho mỗi năm, đối với nhãn hiệu cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ cho 10 năm, đối với kiểu dáng công nghiệp cho mỗi phương án của từng sản phẩm cho 5 năm là 700 nghìn đồng. 

Phí sử dụng Văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích được thu theo từng năm với mức thu tăng 2 năm một lần, từ 300 nghìn đồng đến 4,2 triệu đồng cho trong 20 năm.

Thông tư này có hiệu lực từ 1/1/2017; thay thế Thông tư số 22/2009/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp; khoản 1 Điều 1 Thông tư số 152/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 158/2010/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ.

Theo truyenthongkhoahoc.vn,13/12/16
 
Tin liên quan
Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    02/10/2018
Cuộc thi sáng chế 2018 với chủ đề “SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ CHO CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY”    20/09/2018
Hội thảo “Tạo lập quản lý và quảng bá Nhãn hiệu tập thể sả Tân Phú Đông”    04/09/2018
Hội thảo Tạo lập, quản lý và quảng bá nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy cho quả sầu riêng huyện Cai Lậy    31/08/2018
Thông báo về Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ    22/06/2018
Thông báo về Văn bản hợp nhất Thông tư 01/2007/TT-BKHCN    18/06/2018
Áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo thỏa ước Vienna) Phiên bản 8    11/05/2018
Hướng dẫn tờ khai đăng ký Nhãn hiệu    02/04/2018
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp    13/03/2018
Một số thủ tục trong đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu    05/01/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Liên kết Liên kết