Chi tiết tin

Nộp phí sử dụng Văn bằng bảo hộ sáng chế sở hữu công nghiệp từ 2017

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

 

Cụ thể, 7 khoản lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được thu gọn lại thành 2 khoản, trong đó lệ phí nộp đơn được thống nhất lại ở mức 150 nghìn đồng thay vì 180 nghìn đồng; lệ phí yêu cầu gia hạn thời hạn trả lời thông báo của Tổ chức thu phí, lệ phí (mỗi lần được phép gia hạn) được giữ nguyên là 120 nghìn đồng.

Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp cũng được tiết giảm từ 5 khoản còn 2 khoản là lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ 120 nghìn đồng, bằng mức thu hiện hành và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu công nghiệp 120 nghìn đồng thay vì 150 nghìn đồng.

Lệ phí duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế sẽ không được thu từng năm với mức lệ phí từ 300 nghìn đồng đến 4,2 triệu đồng/năm tùy theo năm duy trì từ năm thứ nhất đến năm thứ 20. Thay vào đó, lệ phí duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích/gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp được thu mỗi năm đối với sáng chế/giải pháp hữu ích; 10 năm một lần đối với nhãn hiệu cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ; 5 năm đối với kiểu dáng công nghiệp. Mức thu được thống nhất là 100 nghìn đồng.

Lệ phí duy trì/gia hạn hiệu lực muộn vẫn được giữ là 10% lệ phí duy trì/gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn. Lệ phí yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ được giảm từ 180-300 nghìn đồng xuống còn 50 nghìn đồng.

Các khoản thu phí sở hữu công nghiệp cơ bản không có nhiều điều chỉnh.

Trong đó, phí thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp; yêu cầu sửa đổi thu hẹp phạm vi bảo hộ; để giải quyết khiếu nại có mức tăng khá cao từ khoảng 300- 420 nghìn đồng lên khoảng 550 nghìn đồng - 1,2 triệu đồng.

Phí tra cứu thông tin về sở hữu công nghiệp nhằm phục vụ việc thẩm định, giải quyết khiếu nại và các công việc khác trong phạm vi trách nhiệm cũng tăng từ 60- 120 nghìn đồng lên mức 180- 600 nghìn đồng tùy nhóm.

Đặc biệt, Thông tư này bổ sung thêm khoản phí sử dụng Văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu  bảo hộ cho mỗi năm, đối với nhãn hiệu cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ cho 10 năm, đối với kiểu dáng công nghiệp cho mỗi phương án của từng sản phẩm cho 5 năm là 700 nghìn đồng. 

Phí sử dụng Văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích được thu theo từng năm với mức thu tăng 2 năm một lần, từ 300 nghìn đồng đến 4,2 triệu đồng cho trong 20 năm.

Thông tư này có hiệu lực từ 1/1/2017; thay thế Thông tư số 22/2009/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp; khoản 1 Điều 1 Thông tư số 152/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 158/2010/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ.

Theo truyenthongkhoahoc.vn,13/12/16
 
Tin liên quan
Một số thủ tục trong đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu    05/01/2018
Tập huấn về “Bảo hộ quyền SHTT đối với các đặc sản của địa phương”    25/12/2017
Hội nghị về quản lý sở hữu trí tuệ năm 2017 tại Ninh Thuận    25/12/2017
Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN    05/12/2017
Áp dụng phiên bản mới về phân loại hàng hóa/dịch vụ trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu    05/12/2017
Công bố kết quả Dự án Nhãn hiệu nổi tiếng    21/11/2017
Cần khai thác thế mạnh các sản phẩm đã được bảo hộ SHTT    10/11/2017
Áp dụng phiên bản mới về phân loại hàng hóa/dịch vụ trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu    14/09/2017
Quốc hội Khóa XIV thông qua Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)    21/07/2017
Chắp cánh sáng tạo    10/05/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Liên kết Liên kết