Chi tiết tin

Lớp tập huấn “Kiến thức an toàn bức xạ trong y tế”

Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ Tiền Giang, thực hiện kế hoạch số 41/KH-TTKT&CNSH ngày 05 tháng 7 năm 2017 về việc phân công tổ chức lớp tập huấn An toàn bức xạ, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học tổ chức lớp tập huấn "Kiến thức cơ bản về An toàn bức xạ cho nhân viên làm việc trong phòng X-quang của các cơ sở y tế" vào hai ngày 10 và 11 tháng 7 năm 2017.

Lớp tập huấn đã cung cấp cho học viên 9 bài học cơ bản bao gồm:

- Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

- Tương tác của bức xạ ion hóa với vật chất

- Ghi đo bức xạ

- Hiệu ứng sinh học của bức xạ

- Bảo vệ chống chiếu ngoài

- Các khía cạnh liên quan đến tối ưu hóa an toàn bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế

- Các hướng dẫn liên quan đến an toàn bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế

- Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ

- Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng, kiểm soát chiếu xạ y tế

Lớp tập huấn chiêu sinh được 46 học viên là các nhân viên làm việc trong phòng X-quang của các cơ sở y tế trong tỉnh Tiền Giang tham dự, kết thúc khóa tập huấn các học viên phải thực hiện bài kiểm tra và hoàn thành lớp đào tạo nếu đạt trên 80 điểm, kết quả 100% học viên đã được cấp giấy chứng nhận (Giấy chứng nhận Đã tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo "An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế" do Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao Công nghệ Tiên Tiến cấp ngày 18 tháng 7 năm 2017), giấy chứng nhận có hiệu lực 3 năm kể từ ngày cấp.

Trịnh Thị Thắng - TTKT&CNSH

Tin liên quan
Lớp tập huấn “Kiến thức an toàn bức xạ và phụ trách an toàn trong y tế”    29/01/2018
Lớp tập huấn “Kiến thức an toàn bức xạ trong y tế”    06/09/2017
Phát triển kính hiển vi mới    17/05/2017
Hoạt động kiểm tra chất lượng các thiết bị X quang của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học    04/08/2015
Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam thăm và làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam    26/03/2015
Lễ ký kết văn bản hợp tác giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội    26/03/2015
Tập huấn kỹ thuật canh tác rau ăn lá và rau ăn quả trên giá thể trong nhà màng bằng phương pháp tưới nhỏ giọt    13/03/2015

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết