Chi tiết tin

Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020

Ngày 13 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 2722/QĐ-UBND Ban hành Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017-2020.

Chương trình này nhằm góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

Đồng thời, việc thực hiện Chương trình nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các tổ chức sản xuất, kinh doanh trên cơ sở triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ; Phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm tăng cường sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế.

Đối tượng hỗ trợ của Chương trình bao gồm:

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh bao gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp).

- Doanh nghiệp đã được hỗ trợ ở Chương trình khác thì không được hỗ trợ trong Chương trình này đối với nội dung tương tự.

- Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện hỗ trợ của Chương trình này.

- Điều kiện được ưu tiên hỗ trợ: ưu tiên các doanh nghiệp có một hoặc nhiều điều kiện sau đây:

+ Thuộc các ngành nghề như sau: Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và chế biến thực phẩm; Sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế hàng nhập khẩu; Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp; Thuộc Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.

+ Sản xuất sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

+ Sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

+ Doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thời gian thực hiện của Chương trình bắt đầu áp dụng từ năm 2017 đến hết năm 2020.

Nội dung Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Tiền Giang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tại địa chỉ: skhcn.tiengiang.gov.vn (Mục Văn bản mới)./.

Đoàn Bảo Sơn (Phòng QLCN&ChN)

Tin liên quan
Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm    13/02/2018
Thông báo Doanh nghiệp có công nghệ sản xuất lạc hậu Trung Quốc loại bỏ (Đợt 2)    08/02/2018
Hoạt động thẩm định công nghệ các dự án đầu tư năm 2017    29/01/2018
Chính thức khởi động Đề án “Hệ tri thức Việt số hoá”    29/01/2018
Ký kết hợp tác giữa trường đại học và các tổ chức nghiên cứu chính sách, giáo dục công nghệ    29/01/2018
Sắp ban hành cơ chế một cửa về lĩnh vực đo lường và đánh giá sự phù hợp    24/01/2018
Khởi nghiệp: Hiểu sao cho đúng    24/01/2018
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn    24/01/2018
Tra cứu thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang    24/01/2018
17 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ    23/01/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Liên kết Liên kết