Chi tiết tin

Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020

Ngày 13 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 2722/QĐ-UBND Ban hành Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017-2020.

Chương trình này nhằm góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

Đồng thời, việc thực hiện Chương trình nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các tổ chức sản xuất, kinh doanh trên cơ sở triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ; Phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm tăng cường sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế.

Đối tượng hỗ trợ của Chương trình bao gồm:

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh bao gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp).

- Doanh nghiệp đã được hỗ trợ ở Chương trình khác thì không được hỗ trợ trong Chương trình này đối với nội dung tương tự.

- Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện hỗ trợ của Chương trình này.

- Điều kiện được ưu tiên hỗ trợ: ưu tiên các doanh nghiệp có một hoặc nhiều điều kiện sau đây:

+ Thuộc các ngành nghề như sau: Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và chế biến thực phẩm; Sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế hàng nhập khẩu; Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp; Thuộc Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.

+ Sản xuất sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

+ Sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

+ Doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thời gian thực hiện của Chương trình bắt đầu áp dụng từ năm 2017 đến hết năm 2020.

Nội dung Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Tiền Giang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tại địa chỉ: skhcn.tiengiang.gov.vn (Mục Văn bản mới)./.

Đoàn Bảo Sơn (Phòng QLCN&ChN)

Tin liên quan
Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017    13/10/2017
12 startup được quỹ Đầu tư Việt rót hơn 300 000 USD    13/10/2017
Tổng cục thuế hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp    13/10/2017
Khai mạc diễn đàn sáng tạo trong kỷ nguyên cách mạng 4.0    13/10/2017
Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp xây dựng thành phố thông minh toàn cầu cho Việt Nam” thông qua đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp    13/10/2017
Kinh doanh không gian làm việc chung đắt hàng nhờ start-up “nở rộ”    13/10/2017
Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2017    25/09/2017
Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020    15/09/2017
Cơ quan nhà nước phải tiên phong thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0    08/09/2017
Khai mạc Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2017    08/09/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020
 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Liên kết Liên kết