Chi tiết tin Chi tiết tin

Tiền Giang triển khai thực hiện việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật ra khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam
11/04/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

      Thực hiện công văn số 623/ UBND-KTTC ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường công tác kiểm tra buôn bán, lưu hành thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành trong tỉnh tổ chức triển khai cho các cơ quan, đơn vị tại địa phương nội dung về việc loại bỏ các loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ra khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam theo các Quyết định đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc kinh doanh, sử dụng các loại thuốc BVTV bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam nhằm hướng tới nền nông nghiệp xanh theo hướng an toàn, hữu cơ và thân thiện với môi trường.

      Trong thời gian từ năm 2017 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã ban hành các quyết định loại bỏ một số thuốc BVTV ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, gồm những loại thuốc có chứa các hoạt chất sau:

- Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017: Loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl và Thiophanate-methyl ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam;

- Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV ngày 08/02/2017: Loại bỏ thuốc BVTV có chứa hoạt chất 2.4D và Paraquat;

- Quyết định số 4154/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/10/2017: Loại các thuốc BVTV chứa hoạt chất Trichlorfon khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng và bổ sung 2 hoạt chất Trichlorfon, Carbofuran vào danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam;

- Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018: Loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất Acephante, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam;

- Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/02/2019: Loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil;

      Hiện nay, việc sử dụng thuốc BVTV tràn lan khiến côn trùng và vi sinh vật có ích bị tiêu diệt, từ đó tạo điều kiện cho dịch bệnh phát triển, bùng phát mạnh hơn và việc dùng thuốc không đúng kỹ thuật sẽ nhanh chóng tạo nên tính kháng thuốc của sâu bệnh. Thậm chí, thuốc BVTV còn để lại dư lượng độc hại trên nông sản làm ngộ độc cho người sử dụng. Vì vậy, việc tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là một yêu cầu vô cùng cấp bách trong tình hình hiện nay ở nước ta và cả trên thế giới.

      Mục tiêu của Bộ NN&PTNT đặt ra là đến năm 2020 loại bỏ 30% số lượng sản phẩm thuốc BVTV đang có trong danh mục là các loại thuốc có nồng độ độc cao; những loại thuốc BVTV ảnh hưởng sức khỏe con người, môi trường, tính hiệu quả sinh học thấp... Để làm được điều này, cần có một danh mục thuốc BVTV thật sự hiệu quả, an toàn; quản lý chặt đầu vào khảo nghiệm và loại bỏ được các loại thuốc kém chất lượng, độc hại với con người và môi trường; ưu tiên phát triển thuốc sinh học, thuốc thế hệ mới, ít độc hại; đẩy mạnh công tác quản lý vật tư nông nghiệp từ nhập khẩu, sản xuất, buôn bán, sử dụng; thanh tra, kiểm tra để xử phạt các cửa hàng, đại lý kinh doanh cố tình mua, bán thuốc BVTV trong danh mục cấm. Đặc biệt, cần tập huấn, tuyên truyền cho nông dân về cách sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất, tránh mua những loại thuốc trong danh mục cấm và ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong công tác quản lý thuốc BVTV để bảo vệ môi trường nông nghiệp trong tương lai.

CN. Vũ Phương Thảo

Tin liên quan
Hướng dẫn định hướng nghiên cứu KH&CN tỉnh Tiền Giang năm 2020 - 2021    13/03/2020
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Tiền Giang năm 2020 - 2021    13/03/2020
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 12/2019    20/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 09/2019    10/10/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 10/2019    22/11/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 11/2019    09/12/2019
Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019)    26/09/2019
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 9 năm 2019    25/09/2019
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    03/09/2019
Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ    12/08/2019

Văn bản mới Văn bản mới

 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2020
 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020
 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Mắm tôm chà Gò Công
 Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất

Liên kết Liên kết