Chi tiết tin

Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất quy mô trạm bơm điện vừa và nhỏ ở các vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của cả nước, sản phẩm nông nghiệp của Tiền Giang vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước vừa là mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, máy bơm đã được sử dụng từ lâu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng và trạm bơm là một hạng mục công trình quan trọng của hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp.

Do đặc điểm riêng của vùng ĐBSCL là bằng phẳng và bị chia cắt mạnh bởi hệ thống kênh rạch nên những trạm bơm nhỏ gọn thường được ưa chuộng. Việc tìm ra cơ sở khoa học để xây dựng trạm bơm điện vừa và nhỏ ở các vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang nhằm đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, phù hợp đặc thù riêng, mang lại hiệu quả cao khi sử dụng là vấn đề cấp thiết.

Đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất quy mô trạm bơm điện vừa và nhỏ ở các vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang" do Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ chủ trì, PGS.TS. Dương Văn Viện làm chủ nhiệm đã được thực hiện với mong muốn tìm câu trả lời cho vấn đề nêu trên.

Đối tượng nghiên cứu của Đề tài là các trạm bơm phụ trách cho các vùng sản xuất chính của tỉnh Tiền Giang gồm các vùng trồng lúa, cây ăn trái, trồng khóm ở các khu vực chịu ảnh hưởng khác nhau về nguồn nước như khu vực ngập lũ, khu vực ngọt hóa... Phạm vi nghiên cứu là các vùng sản xuất chính của tỉnh Tiền Giang.

Sau một thời gian thực hiện, nhóm nghiên cứu đã đạt được các kết quả sau:

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề có liên quan khi xây dựng trạm bơm điện vừa và nhỏ ở tỉnh Tiền Giang. Làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng khống chế mực nước tưới và tiêu trong khu vực phụ trách của trạm bơm.

- Thiết lập cơ sở dữ liệu về mực nước tại các khu vực, xây dựng được tương quan về mực nước theo các mùa trong hệ thống kênh rạch chính, vẽ được bản đồ ngập úng, xâm nhập mặn theo thời gian và không gian trong tỉnh giúp cho việc hoạch định kế hoạch sản xuất, rà soát các quy hoạch. Đây là nguồn tài liệu hữu ích phục vụ cho thiết kế trạm bơm trên địa bàn tỉnh trong tương lai.

- Chỉ ra cơ sở khoa học, xác định diện tích khu vực phụ trách tối ưu để đề xuất quy mô hợp lý của trạm bơm vừa và nhỏ ở các vùng sản xuất nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, giúp cho việc ra quyết định khi lựa chọn quy mô trạm bơm điện vừa và nhỏ cho các vùng sản xuất

- Thiết kế 03 mô hình trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp ở 03 vùng sinh thái chính của tỉnh, qua đó tính dự toán xây dựng cho các trạm bơm, là căn cứ giúp địa phương có cơ sở ước lượng kinh phí cần thiết khi xây dựng trạm bơm điện vừa và nhỏ. Mặt khác, từ các mô hình này có thể nhân rộng, áp dụng cho các vùng khác trong tỉnh.

Đề tài đã được hội đồng nghiệm thu ngày 10/8/2017 đánh giá xếp loại A, chuyển giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ứng dụng.

KS. Nguyễn Tri Thức

Tin liên quan
Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm    13/02/2018
Thông báo Doanh nghiệp có công nghệ sản xuất lạc hậu Trung Quốc loại bỏ (Đợt 2)    08/02/2018
Hoạt động thẩm định công nghệ các dự án đầu tư năm 2017    29/01/2018
Chính thức khởi động Đề án “Hệ tri thức Việt số hoá”    29/01/2018
Ký kết hợp tác giữa trường đại học và các tổ chức nghiên cứu chính sách, giáo dục công nghệ    29/01/2018
Sắp ban hành cơ chế một cửa về lĩnh vực đo lường và đánh giá sự phù hợp    24/01/2018
Khởi nghiệp: Hiểu sao cho đúng    24/01/2018
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn    24/01/2018
Tra cứu thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang    24/01/2018
17 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ    23/01/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Liên kết Liên kết