Chi tiết tin

Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất quy mô trạm bơm điện vừa và nhỏ ở các vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của cả nước, sản phẩm nông nghiệp của Tiền Giang vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước vừa là mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, máy bơm đã được sử dụng từ lâu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng và trạm bơm là một hạng mục công trình quan trọng của hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp.

Do đặc điểm riêng của vùng ĐBSCL là bằng phẳng và bị chia cắt mạnh bởi hệ thống kênh rạch nên những trạm bơm nhỏ gọn thường được ưa chuộng. Việc tìm ra cơ sở khoa học để xây dựng trạm bơm điện vừa và nhỏ ở các vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang nhằm đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, phù hợp đặc thù riêng, mang lại hiệu quả cao khi sử dụng là vấn đề cấp thiết.

Đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất quy mô trạm bơm điện vừa và nhỏ ở các vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang" do Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ chủ trì, PGS.TS. Dương Văn Viện làm chủ nhiệm đã được thực hiện với mong muốn tìm câu trả lời cho vấn đề nêu trên.

Đối tượng nghiên cứu của Đề tài là các trạm bơm phụ trách cho các vùng sản xuất chính của tỉnh Tiền Giang gồm các vùng trồng lúa, cây ăn trái, trồng khóm ở các khu vực chịu ảnh hưởng khác nhau về nguồn nước như khu vực ngập lũ, khu vực ngọt hóa... Phạm vi nghiên cứu là các vùng sản xuất chính của tỉnh Tiền Giang.

Sau một thời gian thực hiện, nhóm nghiên cứu đã đạt được các kết quả sau:

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề có liên quan khi xây dựng trạm bơm điện vừa và nhỏ ở tỉnh Tiền Giang. Làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng khống chế mực nước tưới và tiêu trong khu vực phụ trách của trạm bơm.

- Thiết lập cơ sở dữ liệu về mực nước tại các khu vực, xây dựng được tương quan về mực nước theo các mùa trong hệ thống kênh rạch chính, vẽ được bản đồ ngập úng, xâm nhập mặn theo thời gian và không gian trong tỉnh giúp cho việc hoạch định kế hoạch sản xuất, rà soát các quy hoạch. Đây là nguồn tài liệu hữu ích phục vụ cho thiết kế trạm bơm trên địa bàn tỉnh trong tương lai.

- Chỉ ra cơ sở khoa học, xác định diện tích khu vực phụ trách tối ưu để đề xuất quy mô hợp lý của trạm bơm vừa và nhỏ ở các vùng sản xuất nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, giúp cho việc ra quyết định khi lựa chọn quy mô trạm bơm điện vừa và nhỏ cho các vùng sản xuất

- Thiết kế 03 mô hình trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp ở 03 vùng sinh thái chính của tỉnh, qua đó tính dự toán xây dựng cho các trạm bơm, là căn cứ giúp địa phương có cơ sở ước lượng kinh phí cần thiết khi xây dựng trạm bơm điện vừa và nhỏ. Mặt khác, từ các mô hình này có thể nhân rộng, áp dụng cho các vùng khác trong tỉnh.

Đề tài đã được hội đồng nghiệm thu ngày 10/8/2017 đánh giá xếp loại A, chuyển giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ứng dụng.

KS. Nguyễn Tri Thức

Tin liên quan
Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến    22/06/2018
Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ    21/06/2018
Tưới tiết kiệm: Nâng cao giá trị nông sản    21/06/2018
Quy định mới về quản lý tài sản hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước    21/06/2018
Một nông dân chế tạo thành công máy rửa quả hồng xiêm    21/06/2018
Đưa chuyên đề khởi nghiệp vào chương trình đào tạo    21/06/2018
Gói hỗ trợ vốn 200 tỷ đồng cho startup trong lĩnh vực nông nghiệp    21/06/2018
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang    18/06/2018
Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất    12/06/2018
Họp mặt trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang    31/05/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"

Liên kết Liên kết