Chi tiết tin

Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất quy mô trạm bơm điện vừa và nhỏ ở các vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của cả nước, sản phẩm nông nghiệp của Tiền Giang vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước vừa là mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, máy bơm đã được sử dụng từ lâu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng và trạm bơm là một hạng mục công trình quan trọng của hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp.

Do đặc điểm riêng của vùng ĐBSCL là bằng phẳng và bị chia cắt mạnh bởi hệ thống kênh rạch nên những trạm bơm nhỏ gọn thường được ưa chuộng. Việc tìm ra cơ sở khoa học để xây dựng trạm bơm điện vừa và nhỏ ở các vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang nhằm đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, phù hợp đặc thù riêng, mang lại hiệu quả cao khi sử dụng là vấn đề cấp thiết.

Đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất quy mô trạm bơm điện vừa và nhỏ ở các vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang" do Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ chủ trì, PGS.TS. Dương Văn Viện làm chủ nhiệm đã được thực hiện với mong muốn tìm câu trả lời cho vấn đề nêu trên.

Đối tượng nghiên cứu của Đề tài là các trạm bơm phụ trách cho các vùng sản xuất chính của tỉnh Tiền Giang gồm các vùng trồng lúa, cây ăn trái, trồng khóm ở các khu vực chịu ảnh hưởng khác nhau về nguồn nước như khu vực ngập lũ, khu vực ngọt hóa... Phạm vi nghiên cứu là các vùng sản xuất chính của tỉnh Tiền Giang.

Sau một thời gian thực hiện, nhóm nghiên cứu đã đạt được các kết quả sau:

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề có liên quan khi xây dựng trạm bơm điện vừa và nhỏ ở tỉnh Tiền Giang. Làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng khống chế mực nước tưới và tiêu trong khu vực phụ trách của trạm bơm.

- Thiết lập cơ sở dữ liệu về mực nước tại các khu vực, xây dựng được tương quan về mực nước theo các mùa trong hệ thống kênh rạch chính, vẽ được bản đồ ngập úng, xâm nhập mặn theo thời gian và không gian trong tỉnh giúp cho việc hoạch định kế hoạch sản xuất, rà soát các quy hoạch. Đây là nguồn tài liệu hữu ích phục vụ cho thiết kế trạm bơm trên địa bàn tỉnh trong tương lai.

- Chỉ ra cơ sở khoa học, xác định diện tích khu vực phụ trách tối ưu để đề xuất quy mô hợp lý của trạm bơm vừa và nhỏ ở các vùng sản xuất nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, giúp cho việc ra quyết định khi lựa chọn quy mô trạm bơm điện vừa và nhỏ cho các vùng sản xuất

- Thiết kế 03 mô hình trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp ở 03 vùng sinh thái chính của tỉnh, qua đó tính dự toán xây dựng cho các trạm bơm, là căn cứ giúp địa phương có cơ sở ước lượng kinh phí cần thiết khi xây dựng trạm bơm điện vừa và nhỏ. Mặt khác, từ các mô hình này có thể nhân rộng, áp dụng cho các vùng khác trong tỉnh.

Đề tài đã được hội đồng nghiệm thu ngày 10/8/2017 đánh giá xếp loại A, chuyển giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ứng dụng.

KS. Nguyễn Tri Thức

Tin liên quan
Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020    15/09/2017
Cơ quan nhà nước phải tiên phong thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0    08/09/2017
Khai mạc Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2017    08/09/2017
Nghiên cứu biện pháp quản lý tổng hợp hiệu quả sâu đục trái bưởi tại Tiền Giang    06/09/2017
Nghiên cứu xử lý cành thanh long thải bỏ bằng các chủng vi sinh vật có ích, kết hợp với phân chuồng để sản xuất phân hữu cơ sinh học    06/09/2017
Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất quy mô trạm bơm điện vừa và nhỏ ở các vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang    06/09/2017
Hội thảo hướng dẫn triển khai thực hiện cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) tại địa phương    06/09/2017
Đài thiên văn đầu tiên tại Việt Nam sẽ mở cửa đón khách đầu tháng 9    06/09/2017
Đồng Tháp: Sáng chế máy đắp bờ ruộng công suất cao gấp 12 lần    06/09/2017
Chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ    18/08/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020
 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Liên kết Liên kết