Chi tiết tin

Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020

Ngày 13 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 2722/QĐ-UBND Ban hành Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017-2020.

Chương trình này nhằm góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

Đồng thời, việc thực hiện Chương trình nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các tổ chức sản xuất, kinh doanh trên cơ sở triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ; Phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm tăng cường sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế.

Đối tượng hỗ trợ của Chương trình bao gồm:

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh bao gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp).

- Doanh nghiệp đã được hỗ trợ ở Chương trình khác thì không được hỗ trợ trong Chương trình này đối với nội dung tương tự.

- Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện hỗ trợ của Chương trình này.

- Điều kiện được ưu tiên hỗ trợ: ưu tiên các doanh nghiệp có một hoặc nhiều điều kiện sau đây:

+ Thuộc các ngành nghề như sau: Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và chế biến thực phẩm; Sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế hàng nhập khẩu; Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp; Thuộc Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.

+ Sản xuất sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

+ Sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

+ Doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thời gian thực hiện của Chương trình bắt đầu áp dụng từ năm 2017 đến hết năm 2020.

Nội dung Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Tiền Giang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tại địa chỉ: skhcn.tiengiang.gov.vn (Mục Văn bản mới)./.

Đoàn Bảo Sơn (Phòng QLCN&ChN)

Tin liên quan
Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến    22/06/2018
Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ    21/06/2018
Tưới tiết kiệm: Nâng cao giá trị nông sản    21/06/2018
Quy định mới về quản lý tài sản hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước    21/06/2018
Một nông dân chế tạo thành công máy rửa quả hồng xiêm    21/06/2018
Đưa chuyên đề khởi nghiệp vào chương trình đào tạo    21/06/2018
Gói hỗ trợ vốn 200 tỷ đồng cho startup trong lĩnh vực nông nghiệp    21/06/2018
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang    18/06/2018
Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất    12/06/2018
Họp mặt trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang    31/05/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"

Liên kết Liên kết