Chi tiết tin

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã ban hành Công văn số 382/TTKHCN về việc đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến. Theo đó, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng Hệ thống đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) trực tuyến. Hệ thống đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ https ://dichvucong.most.gov.vn/ và của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tại địa chỉ http://dangkykqnv.vista.gov.vn/ gồm 3 thủ tục:

  1. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.
  2. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước.
  3. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được mua bằng ngân sách nhà nước.

Việc thực hiện đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định trên môi trường mạng, giảm thiểu thời gian so với đến đăng ký trực tiếp. Khi nhận được hồ sơ, các tổ chức, cá nhân đăng ký sẽ nhận được thư điện tử phản hồi tình trạng của hồ sơ. Hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ được trả kết quả qua hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tổ chức, cá nhân trả phí bưu chính).

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trong cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại địa chỉ Cổng thông tin điện tử nêu trên.

 

Bảo Sơn (P.QLCN&ChN)

Tin liên quan
Đô thị thông minh    19/09/2018
Thành phố thông minh: Công nghệ chỉ là phương tiện, mấu chốt là con người    17/09/2018
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG    21/08/2018
Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất    02/08/2018
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang    01/08/2018
Hội nghị giao ban vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ XXV năm 2018: Đẩy mạnh liên kết trong phát triển Khoa học và Công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long    01/08/2018
Nông dân sáng chế thành công máy sấy tiêu sạch bằng tia hồng ngoại    23/07/2018
Ra mắt Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam    23/07/2018
Ươm mầm doanh nghiệp xã hội từ ý tưởng của học sinh    23/07/2018
Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến    22/06/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Liên kết Liên kết