Chi tiết tin

Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước

     Nhằm hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có kiến thức và kỹ năng đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) để triển khai hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL sau khi công bố phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

     Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-TĐC của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang ngày 22/6/2017 về việc tổ chức khóa tập huấn nhận thức và kỹ năng đánh giá nội bộ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang phối hợp với Công ty TNHH BSI Việt Nam tổ chức khóa "Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước" từ ngày 18 - 19/7/2017.

    Tham dự Khóa tập huấn có 227 lượt học viên gồm các công chức, viên chức là thành viên Ban chỉ đạo ISO; là thư ký chất lượng; đánh giá viên nội bộ và các công chức tham gia xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện/ thị xã/ xã/ thị trấn.

    Trong 02 ngày tập huấn, Ông Huỳnh Văn Xuân (chuyên gia của Công ty TNHH BSI Việt Nam) đã hướng dẫn cho học viên các nội dung sau:

- Những khái niệm về quản lý chất lượng và các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; khái quát một số điểm khác biệt giữa TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015.

- Tổng quan về hoạt động đánh giá; kỹ năng đánh giá và trách nhiệm, quyền hạn của chuyên gia đánh giá.

    Sau khi tiếp cận lý thuyết, các học viên được củng cố kiến thức thông qua thực hành một số bài tập tình huống về đánh giá HTQLCL, xác định tình huống không phù hợp và điều khoản liên quan theo quy định của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

     Lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng giúp cho cán bộ, công chức nắm vững hơn kiến thức về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 và áp dụng thành thạo hệ thống này vào công việc hằng ngày của cơ quan. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính, hiện đại hóa và cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công từ đó nâng cao uy tín và hình ảnh của cán bộ, công chức cơ quan nhà nước.

Phòng QLTCCL&TBT –Chi cục TCĐLCL Tiền Giang

Tin liên quan
Những quy định mới trong kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ năm 2018    29/01/2018
Kết quả kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2017    29/01/2018
Kiểm tra Nhà nước về chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường tỉnh Tiền Giang năm 2017    28/11/2017
Phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, bước tiến cần thiết của văn minh thương mại    02/11/2017
Đào tạo 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và kỹ năng đánh giá hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia    08/08/2017
Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước    08/08/2017
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường quí 2/2017    12/06/2017
Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ    17/05/2017
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước    11/04/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Liên kết Liên kết