Chi tiết tin Chi tiết tin

Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
11/04/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

      Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-TĐC ngày 03/12/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) tổ chức tập huấn kỹ năng đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Đối tượng tham dự là cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, chuẩn bị thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 theo yêu cầu tại Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

      Ông Nguyễn Chí Danh - tư vấn trưởng của SMEDEC 2 dành nhiều thời gian hướng dẫn cho học viên hiểu chi tiết từng điều khoản của tiêu chuẩn TCVN ISO 901:2015; các thay đổi về thuật ngữ và cấu trúc điều khoản so với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Tiếp đến, học viên được giới thiệu khái quát về Tiêu chuẩn ISO 19011:2018 Hướng dẫn thực hiện đánh giá hệ thống quản lý; nguyên tắc đánh giá, kỹ thuật đánh giá, quản lý chương trình đánh giá và cách viết báo cáo đánh giá.

      Bên cạnh quá trình giảng dạy lý thuyết, các nhóm học viên còn tham gia thảo luận, thực hành các bài tập xác định sự không phù hợp và xác định điều khoản quy định tương ứng trong tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; phân biệt bản chất của khắc phục và hành động khắc phục; cách chuẩn bị bản nội dung chi tiết tiến trình đánh giá, cách đặt câu hỏi khi đánh giá và viết báo cáo đánh giá.

      Khóa học đã giúp cho các học viên hiểu sâu hơn về HTQLCL mà đơn vị đang áp dụng; nâng cao được kỹ thuật đánh giá từ đó phát huy được hiệu quả của hoạt động đánh giá nội bộ, giúp cải tiến hệ thống quản lý chất lượng mà đơn vị đang áp dụng. Các học viên có dự thi vào cuối khóa học và đạt điểm theo quy định của SMEDEC 2 được cấp giấy chứng nhận kết quả, có 90 học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

Phòng Nghiệp vụ -
Chi cục TCĐLCL Tiền Giang

Tin liên quan
Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    11/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019    20/03/2019
Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    20/03/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh dịch vụ taxi và dịch vụ vận chuyển xăng dầu    06/12/2018
Năng suất chất lượng - Chìa khóa của thành công    22/11/2018
Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017    23/07/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Quý I/2018    10/05/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường    16/03/2018
Kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018    16/03/2018
Những quy định mới trong kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ năm 2018    29/01/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Kế hoạch Triển khai thực hiện Điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnhTiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019
 Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Liên kết Liên kết